Close

Het belang van energie-effeciëntie van warmtepompen

Geplaatst op: okt 26, 2020 | Auteur: Sharon De Lille

Een warmtepomp is een belangrijke speler op het vlak van het duurzaam maken van gebouwen. Aangezien het gebruik maakt van hernieuwbare energie, welke gratis aanwezig is in de ruimte, kan er op een duurzame en energiezuinige manier verwarmd, gekoeld of sanitair warm water voorzien worden. Dat maakt de warmtepomp zo interessant. Maar hier tegenover staat het feit dat een warmtepomp veel elektriciteitskosten geeft en dus voor velen geen optie is, integendeel! We moeten er dus voor zorgen dat de warmtepomp zo gaat werken dat de energie-efficiëntie niet uit het oog wordt verloren.

Het belang van energie-effeciëntie van warmtepompen

Welke warmtepompen kunnen we onderscheiden?

We kunnen verschillende types warmtepompen onderscheiden, welke we grosso modo kunnen opdelen in twee blokken: welke energiebron wordt er gebruikt, met andere woorden welke hernieuwbare energie, en daarnaast wat is de opstelling, wat dan weer betekent of we spreken over een monobloc of een warmtepomp bestaande uit binnenunit en buitenunit.

Welke onderdelen van de warmtepomp verbruiken energie?

De warmtepomp wordt aanzien als een duurzaam apparaat, maar beschikt toch over enkele componenten die energie verbruiken. Wij maken een samenvatting.

Compressor van de warmtepomp

De belangrijkste factor van een warmtepomp dat energie verbruikt is de compressor. De dampen die vrijkomen tijdens het proces dat de warmtepomp uitvoert, wordt samengedrukt door de compressor. Hierdoor wordt een hogere druk bereikt en kan de warmtepomp beginnen verwarmen. Omgekeerd proces betekent verkoeling, indien dit toestel ook een omgekeerd proces kan uitvoeren en dus ingeschakeld kan worden als koeling. Dit proces vraagt veel van de warmtepomp en zal dus het elektriciteitsverbruik of energieverbruik doen stijgen. Uiteraard speelt de buitentemperatuur ook een belangrijke rol. Hoe groter het verschil in temperatuur buiten/binnen hoe meer en harder de compressor zal moeten werken, wat resulteert in een hoger verbruik.

Circulatiepomp van de warmtepomp

De circulatiepomp heeft ook invloed op uw rendement en totaal energieverbuik van de wamtepomp. De ingebouwde circulatiepompen in de warmtepomp moeten steeds meer energiezuinig zijn een een minimum rendement bereiken. Dit zeggen de Europese normen. Het is dus ook een belangrijke factuur dat de efficiëntie op het vlak van energie van uw warmtepomp zal bepalen.

Uw warmtepomp gebruiken als koeling.

Wanneer we denken aan een warmtepomp, denken we aan verwarming. Maar deze kan ook ingezet worden als actieve koeling door het proces van de warmtepomp en compressor dus om te draaien. Hierbij wordt er warmte uit de woning onttrokken en afgegeven. Hierdoor wordt de woning afgekoeld. Dit proces betekent wel een hoger energieverbruik. Een slimme regeling (thermostaat) en pv-panelen kunnen dit energieverbruik temperen, vooral op warme dagen.

Elektrische weerstand van de warmtepomp

De warmtepompen beschikken over het algemeen over een elektrische weerstand. Deze elektrische weerstand zorgt ervoor dat het comfortgevoel ook bij extreme weersomstandigheden kan verzekerd blijven. We kunnen het dus beschouwen als een soort back-up plan. Daarnaast kan de elektrische weerstand ook gebruikt worden om de temperatuur van het sanitair warm water te verhogen. Kortom, we kunnen zeggen dat de elektrische weerstand een grote impact heeft op het rendement van de warmtepomp. We moeten er dus voor zorgen dat de warmtepomp enkel de elektrische weerstand zal aanspreken wanneer het echt niet kan vermeden worden om zo op een zo energiezuinige manier te kunnen werken.

Welke omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij de energie-efficiëntie van de warmtepomp?

Temperatuur

We hebben reeds bij het onderdeel over de compressor verwezen naar het belang van temperatuur en dat bij grote temperatuursverschillen de compressor harder moet werken en dus meer zal verbruiken. Met temperatuursverschil bedoelen we het verschil tussen de temperatuur die de warmtepomp moet afgeven aan de woning en de brontemperatuur.

Het is dus van groot belang dat er wordt nagegaan hoe de buitenunit van de lucht-water warmtpomp wordt opgesteld. Recirculatie moet dus ten allen tijde vermeden worden.

Daarnaast wordt lagetemperatuurafgiftesystemen zoals vloerverwarming aangeraden, daar de warmtepomp bij zulke systemen het beste werkt. Maar de inregeling hiervan speelt van zeer groot belang om het hoogte rendement en dus een goede energie-efficiëntie te verkrijgen. Een correcte verdeling van de debieten speelt een belangrijke rol in functie van de gevraagde warmte die moet afgegeven worden. Raadpleeg de fabrikant van uw vloerverwarmingsmateriaal om een correct inregelingsschema.

Als laatste aspect zal ook de isolatie van uw woning van groot belang zijn, daar systemen met lage temperatuur enkel optimaal zullen werken wanneer door isolatie warmteverlies zal vermeden worden.

Hoe wordt de warmtepomp gebruikt?

U mag over de meest efficiënte warmtepomp beschikken met het hoogte rendement en COP op de markt, als de gebruiker een hoge temperatuur vraagt van bijvoorbeeld 25ºC, continu, in zijn woning in plaats van een zuinigere maar ook comfortabele 20-21ºC en daarnaast neemt iedere persoon uit het gezin van vijf een enorm lange hete douche en dat elke dag, dan spreekt het uiteraard voor zich dat er een hoog verbruik zal plaatsvinden.

Afstand tussen binnenunit en buitenunit

De algemene regel is hoe verder uit elkaar hoe meer rendementsverlies. Een afstand van vijf meter die tussen de binnenunit en buitenunit moet afgelegd worden met koelleidingen heeft een verwaarloosbaar rendementsverlies. De maximumafstand die overbrugd kan worden zijn 30 meter en hierbij moet u toch rekening houden met een rendementsverlies van tot wel 10%. Goede isolering van de koelleidingen is dus de boodschap en het is steeds aan te raden om de zo dichts mogelijke plaats voor beide units van het split systeem te zoeken om zo een zo kort mogelijk traject af te leggen.

Uiteraard is het soms niet mogelijk om ze dicht bij elkaar te plaatse omwille van enkele factoren: er moet een mogelijke plaats gevonden worden waarbij het zicht niet gestoord wordt, maar daarnaast ook geen geluidsoverlast zal veroorzaken. Meer en meer wilt met de gebouwen zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen. De ideale plaats voor uw buitenunit van de warmtepomp op het vlak van rendement kan heel wat conflicten veroorzaken door geluidsoverlast. Hier moet men ervoor zorgen dat de normen gerespecteerd worden om dit te vermijden en zal men dus soms genoodzaakt zijn om een verdere plek te moeten kiezen, dit ten koste van het rendement.

Ontdooiing

Bij warmtepompen van het type lucht/water ontstaat er tijdens de koude wintermaanden een bijkomende factor die het verbruik doet stijgen, de ontdooiing van de buitenunit. Bij lage temperaturen zit er veel vocht in de lucht dat ervoor zorgt dat die aanslaat op de buitenunit. Bij het zakken onder het vriespunt kan dit vocht ervoor zorgen dat de buitenunit dichtvriest. Om dit te vermijden, zal de buitenunit zijn proces even omdraaien en warmte uit de woning halen om de buitenunit te doen ontdooien.

Het belang van het kiezen voor het juiste vermogen van uw warmtepomp

Het speelt van groot belang dat uw warmtepomp niet te weinig vermogen heeft, want dan zal het comfortgevoel niet bereikt worden, maar daarnaast mag u niet aan overdimensionering doen want dan zal uw warmtepomp teveel verbruiken en energie verbruiken die hij eigenlijk zou kunnen besparen. Een grote fout die gemaakt wordt, is dat we het vermogen van de warmtepomp gaan berekenen rekening houdend met extreme weersomstandigheden. Maar dit is in ons klimaat niet nodig, daar we 90% van het jaar +10ºc in plaats van -10ºC zullen hebben. Daarom moeten we een belangrijke regel volgen: Het is beter om een iets kleine warmtepomp te kiezen waarbij de bereking wordt gemaakt dat de warmtepomp 100% van zijn capaciteit zal gebruiken tot bij een buitentemperatuur van -6 / -7 ºC. De elektrische weerstand kan meewerken wanneer het nodig is en de warmtepomp ondersteuning nodig heeft.

Wanneer we de juiste dimensionering kiezen in combinatie met een slimme regeling die ervoor gaat zorgen dat er enkel geproduceerd wordt wanneer er vraag naar is en tot een bepaald niveau om het comfortgevoel te bereiken en dat in samenwerking met een weersafhankelijke regeling die het systeem zal doen laten inspelen op de buitentemperatuur, kunnen we het maximaal rendement uit onze warmtepomp halen.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close