Close

Mijn radiator vervangen

Geplaatst op: dec 11, 2020 | Auteur: Sharon De Lille

Radiatoren blijven nog steeds een zeer interessante manier om uw woning te verwarmen. Daarnaast is het ook een verwarmingsmiddel dat zeer lang kan meegaan. Toch opteren velen na verloop van jaren om zijn radiatoren te vervangen. Kan ik eenvoudig mijn radiator vervangen? Ja!

Mijn radiator vervangen

Waarom mijn radiator vervangen?

Als we de motieven analyseren waarom mensen hun radiator vervangen, komen we tot de conclusie dat slijtage niet de hoofdreden is. Dit komt door de eenvoudige reden dat er weinig onderdelen zijn waar een radiator stuk kan gaan. Uiteraard kan het wel gebeuren dat een radiator na verloop van tijd en dus na lang gebruik aan vervanging toe is omdat bijvoorbeeld niet de volledige oppervlakte warm wordt. Dit zou energieverspilling zijn die na verloop van tijd zou uitdraaien om verhoogde energiefacturen en groot verlies aan rendement. 

Maar bovenstaand motief is niet de hoofdreden en eerder een uitzondering. Over het algemeen beslissen mensen om hun Henrad radiator te vervangen omwille van wijzigingen in hun interieur waardoor de bestaande radiator niet meer past. Standaard radiatoren maken plaats voor mooie designradiatoren. Wie zou niet graag vaarwel zeggen tegen de oude lompe radiatoren in uw woonkamer en plaats maken voor mooie slanke designradiatoren die een meerwaarde geven aan uw interieur. Bij renovatieprojecten is dit de hoofdreden om de radiatoren te veranderen.

Een andere reden die een belangrijke rol speelt bij het waarom men de radiator wenst te vervangen, is het willen verbergen van de aanwezige leidingen. Oude radiatoren hebben over het algemeen zichtbare leidingen, wat geen meerwaarde is voor uw interieeur. Bij renovatieprojecten wordt er over het algemeen gekozen voor onderaansluitingen omdat hier juist de leidingen verborgen zijn. Omwille van die reden wordt de radiator vervangen door een model dat wel onderaansluitingen heeft, waardoor de radiator discreter in de ruimte zal staan.

Als laatste hoofdreden waarom mensen een radiator vervangen, is dat de nieuwe Henrad radiatoren energiezuiniger zijn. De ruimte waarin ze zich bevinden, warmt sneller op en het is mogelijk dat de temperatuur door de Henrad radiatoren stabiel wordt gehouden. Dit heeft een positief effect op uw energiefactuur.

Hoe vervang ik mijn radiator?

Het leeglopen van uw Henrad radiator

Zet uw cv-installatie af zodat er vermeden wordt dat uw radiator niet opnieuw gevuld wordt met heet water wanneer u deze net laat leeglopen. Draai de radiator die u wilt loskoppelen volledig open, namelijk de radiatorkop, en doe dit ook voor alle andere radiatoren die op dezelfde verdieping staan alsook op hogere verdiepingen. Ook al wenst u die niet los te koppelen, het is van groot belang dat u de radiatorkoppen van de desbetreffende radiatoren opendraait. Hierna moet er zoveel mogelijk water uitgelaten worden uit de radiator die u wenst los te koppelen. Door de ontluchter met een speciaal purgeursleuteltje te openen, zal het water eruit lopen. Opgelet! Het water kan er bij het openen opeens uitspuiten.

Koppel uw Henrad radiator los

Wanneer uw radiator volledig leeg is en dus geen water meer heeft, kunt u deze demonteren. Hoe weet ik dat de radiator leeg is? Wanneer u de koppeling van de afvoer begint los te draaien en er komt geen water meer uit, betekent dit dat de radiator leeg is. Alle koppelingen moet u nu losdraaien zodat de radiator niet meer vastzit aan de aanwezige leidingen. De koppeling van de thermostaatkop kunt u zo laten, daar dit geen invloed heeft op het al dan niet vasthangen van de radiator.

Wij raden aan om steeds de koppelingen die in de onmiddellijke nabijheid zijn van uw radiator los te koppelen, zodat u zo min mogelijk ander materiaal losmaakt, dat niet tot de radiator behoort.

Hierna kunt u de ophangbeugels losmaken om de radiator op te tillen, weliswaar zeer voorzichtig en met twee personen. Door de radiator wat schuin te houden, zult u vermijden dat er vuil water of druppels uit de leidingen van de radiator lopen. Ook al is de radiator leeg, enkele druppels is altijd mogelijk.

Modificeer uw aanwezige leidingen

Wanneer u kiest voor een nieuwe radiator, proberen de mensen over het algemeen ervoor te zorgen dat ze de bestaande leidingen kunnen hergebruiken of zo min mogelijk moeten aanpassen. Maar soms is dit niet mogelijk, Is uw radiator groter of kleiner of komen de aansluitingen op een andere plaats, dan zult u de leidingen eventueel moeten inkorten. Opgelet! Voorzie steeds vier centimeter om op een eenvoudige manier uw knelkoppelingen te kunnen aansluiten.

Welke nieuwe radiator kies ik?

Kies ik voor onderaansluiting?

De reden waarom men kiest voor onderaansluiting is het feit dat op die manier de leidingen zo min mogelijk zichtbaar zijn. Dit is steeds een goede optie bij vernieuwing van uw interieur.

Leidingen die door uw woning lopen, hebben geen meerwaarde, integendeel. Het geeft een rommelige indruk. Daarom wordt er geopteerd om de leidingen onder de vloer te laten lopen zodat deze net onder de radiator zichtbaar zullen zijn om zo aan te sluiten. Indien er bij renovatiewerken geen modificatie wordt voorzien van de reeds aanwezige vloer en er dus geen mogelijkheid is om de leidingen onder de vloer te leggen, worden deze over het algemeen in de muur voorzien net onder de radiator en zo min zichtbaar mogelijk.

Hoe zit dit nu net met de aansluitingen van een radiator? Een radiator wordt steeds op twee punten aangesloten: enerzijds een aansluiting van warm water dat van uw cv-ketel komt en dat ervoor zorgt dat uw radiator warmte zal afgeven en anderzijds een aansluiting om het afgekoelde water te laten terugstromen naar uw cv-installatie. Deze aansluitingen kunt u voorzien aan de bovenkant, zijkant of onderkant van de radiator. Standaard heeft u keuze tussen vier tot acht aansluitingen die een radiator voorziet. Wanneer u kiest voor een radiator met veel aansluitmogelijkheden heeft u meer speling om uw radiator zoals gewenst aan te sluiten. De aansluitingen die u niet gebruikt voor aanvoer en afvoer van cv-water worden gebruikt voor ontluchting van uw radiator of het aftappen van water.

Welk type radiator kies ik?

Dat een radiator een hoogte en een lengte heeft die belangrijk zijn om na te gaan of een radiator past op de gewenste plaatst, weet iedereen. Maar er is een derde waarde waarmee een radiator wordt bepaald, namelijk het type. Het typenummer kan 11, 21, 22 en 33 zijn. Elk cijfer geeft een waarde mee, namelijk het aantal radiatorplaten en het aantal convectoren: type 21 heeft twee radiatorplaten en één convector.

Hoe hoger het typenummer, hoe meer capaciteit de radiator heeft om de ruimte op te warmen. Met andere woorden radiator met een groter type heeft meer vermogen dan een radiator met een kleiner type. Door te spelen met het type heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een kleinere radiator maar met een hoger type om toch voldoende vermogen te hebben. Dit is vooral interessant wanneer u beperkt bent in ruimte om de radiator te plaatsen, dan kunt u dit opvangen om bijvoorbeeld te kiezen voor een radiator met type 33. 

Een belangrijk aspect is het bepalen van het vermogen. Afhankelijk van uw woning en de op ter warmen ruimte moet u een bepaald minimumvermogen hebben om aan uw comforteisen te voldoen. Vraag extra informatie en begeleiding aan onze technische dienst.

Wat betekent 90/70 en 75/65?

Wanneer we het vermogen van een radiator analyseren, zien we meestal een vermelding van 90/70 of 75/65 staan. Maar wij veronderstellen dat het merendeel van radiatorgebruikers niet weten wat dit juist betekent. 

Wanneer we spreken over het vermogen van een radiator, dan wordt dit uitgedrukt in Watt. Het vermogen van een radiator is verschillend bij bovenstaande cijfers, daar ze de temperatuur van het aanwezige water aanduiden. Het eerste getal staat voor de temperatuur van het water dat aangevoerd wordt, het tweede getal voor de temperatuur van het water dat afgevoerd wordt. Het is dus logisch dat bij watertemperatuur 90/70 er een hoger vermogen wordt verkregen dan bij 75/65. Langs de ene kant is het goed om een zo hoog vermogen als mogelijk te verkrijgen om aan uw comfortvraag te voldoen, maar de meest efficiënte manier van verwarmen is bij temperatuur 75/65, daar uw cv-ketel minder energie zal verbruiken om die temperatuur te verkrijgen. Met andere woorden moet u het vermogen bepalen, baserend op de waarde die de radiator heeft bij watertemperatuur 75/65. De afgifte van warmte zal gebeuren met minder vermogen, waar wel op een constante en energiezuinige manier. 

De besparing van energie wordt verkregen door het feit dat bij 90/70 er een temperatuursveschil is van 20ºC die de cv-ketel moet verwarmen, bij 75/65 is dit maar 10ºC. Lijkt weinig, maar de cv-ketel moet hier minder presteren en dus minder energie verbruiken.

Waarom moet ik dan toch soms nog rekening houden met het vermogen bij 90/70? Oude cv-ketels werken nog met die temperaturen en kunnen standaard geen andere waarde hebben dan 90/70. Bij de nieuwere en betere cv-ketels kunt u dit wel waarbij er standaard 75ºc zal gehanteerd worden als aanvoertemperatuur van het water naar uw radiatoren.

Hoe moet ik een nieuwe radiator plaatsen?

Op zich is het ophangen van een radiator niet zo moeilijk. Enkele tips zullen u verder op weg helpen:

Allereerst moet u de lokatie van de radiator bepalen. Waar is er ruimte voorzien om de radiator te plaatsen, indien u niet opnieuw kiest voor de oorspronkelijke plaats van uw oude radiator? Over het algemeen wordt er de koudste plaats van uw ruimte gekozen, zoals bijvoorbeeld onder een raam kan zijn. De luchtcirculatie die door van nature uit aanwezig is, zal door de radiator opgewarmd worden waardoor de opgewarmde lucht in de ruimte goed wordt verspreid om een optimale opwarming te hebben.

Daarnaast geldt de gouden regel dat u minimaal 10 centimeter moet voorzien tussen de radiator en de grond. Maar ook aan de bovenzijde en aan de zijkanten moet u voldoende ruimte voorzien om een goede luchtcirculatie en een maximaal rendement te verkrijgen.

Hoe monteer ik mijn nieuwe radiator?

Nu beginnen we aan het vasthangen van uw radiator aan de muur. Het is van groot belang dat uw radiator vastzit. Wanneer u uw oude radiator gaat vervangen door een gelijkaardig model met dezelfde afmetingen kan het zijn dat u dezelfde beugels kunt hergebruiken. Zo niet, dan zult u de bijgevoegde consoles moeten gebruiken. Over het algemeen zitten deze steeds inbegrepen in het pakket.

Henrad radiatoren All-In

Sinds 2020 levert Henrad al zijn modellen radiatoren met hun desbetreffende consoles voor ophanging en accessoires voor aansluiting. In de verpakking van de radiator heeft u al het nodige om uw radiator volledig correct te installeren: consoles voor bevestiging, pluggen, ontluchter, schroeven en blindstop. Op die manier kunt u de bevestiging onmiddellijk starten zonder eerst op zoek te gaan naar de correcte accessoires.

Eens de consoles vasthangen aan de muur kunt u de radiator er aan bevestigingen en kunt u starten met het aansluiten van de aanwezige verbindingen naar de leidingen. De kraan, aanvoer- en afvoerverbinding moeten op een correcte en waterdichte manier aansgesloten worden. U kunt hiervoor het beste teflon gebruiken op de aanwezige schroefdraad. Opgelet! Breng de teflon aan in tegengestelde richting dan de draairichting voor waterdichte sluiting.

In ons assortiment kunt u Comap aansluitsets voor horizontale en verticale radiatoren terugvinden, alsook aansluitsets van het merk Honeywell die bruikbaar zijn bij Henrad radiatoren. Vraag extra informatie om het juiste set te bepalen. Opgelet! Deze sets zijn standaard voorzien voor aansluitingen op alupex, wanneer uw leidingen gemaakt zijn van een ander materiaal dan moet u andere aanslutingen voorzien.

Hangt de radiator stevig vast in zijn consoles? Zijn de aansluitingen met de leidingen en de thermostaatkop correct uitgevoerd en is alles waterdicht? Dan kunt u nu uw cv-installatie terug opvullen met water door afwisselend bij te vullen en te ontluchten totdat u de correcte druk verkrijgt.

Wat is de correcte druk van mijn cv-installatie?

De druk die uw cv-installatie moet hebben, moet zich bevinden tussen 1.5 en 2 bar. Wanneer u ziet dat uw installatie een andere waarde heeft dat zich hier niet tussenin bevindt, dan moet u stappen ondernemen. Afhankelijk van een te hoge of een te lage druk, moet u een bepaalde handeling uitvoeren.

Waarom is een correcte druk belangrijk?

Wanneer uw cv-installatie een te lage druk heeft, dan wordt het water niet op een correcte manier doorheen uw volledig circuit rondgepompt. Dit kan in extreme gevallen zelfs tot onherroepelijke schade zorgen. Wanneer u een te hoge druk waarneemt, zal dit na verloop van tijd en na langdurige te hoge druk voor slijtage zorgen. Boven een druk van 3 bar moet er onmiddellijk ingegrepen worden omdat dit waterschade tot gevolg kan hebben door het springen van verbindingen of leidingen.

Wanneer er te weinig druk aanwezig is, moet u uw cv-installatie bijvullen met water, wanneer er te veel druk aanwezig is, moet u uw installatie ontluchten. Het uiteindelijke doel van uw handelingen is om de druk te verkrijgen tussen 1.5 en 2bar.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close