Close

Welk ventilatiesysteem is geschikt voor mijn woning?

Geplaatst op: jan 28, 2021 | Auteur: Sharon De Lille

Een woning zonder een goed ventilatiesysteem is vandaag de dag ondenkbaar. Bij nieuwbouwprojecten daarentegen is het voorzien van een ventilatiesysteem zelfs verplicht. Bij renovatiewerken is het ook meer een gebruikelijk feit dat met profiteert van de werken om een ventilatiesysteem in de oudere woning te voorzien. Het feit dat de nieuwe woningen perfect geïsoleerd en luchtdicht zijn om zo min mogelijk warmte of koelte te verliezen, heeft op het gebied van invoer en afvoer van lucht een nefast effect. Geen verse lucht kan de woning binnenkomen, de vervuilde lucht kan niet afgevoerd worden.

Mochten we niet investeren in een ventilatiesysteem zou dit een zeer ongezond binnenklimaat veroorzaken. Vochtproblemen zou een bijkomend negatief gevolg zijn. Het plaatsen van een ventilatieysteem is de oplossing om verse lucht aan te voeren en vervuilde lucht af te voeren.

Welk ventilatiesysteem is geschikt voor mijn woning?

We hebben de keuze uit verschillende ventilatiesystemen, welke elk hun eigenheid hebben. Afhankelijk van het project en het budget zal een bepaald ventilatiesysteem een betere optie zijn dan de andere. We overlopen de verschillende ventilatiesystemen die vandaag de dag op de markt zijn.

Welke ventilatiesystemen bestaan er?

Ventilatiesysteem A

Ventilatiesysteem A is eigenlijk de meest eenvoudigste manier van ventileren. De afvoer van vervuilde lucht en de aanvoer van verse lucht gebeurt op een natuurlijke wijze via roosters die zich in uw woning bevinden. Het gebruik van elektriciteit of automatisering van de ventilatie is hier dus niet het geval. Alles verloopt door de natuurlijke luchtcirculatie in uw woning. Uiteraard is dit de gangbare wijze van ventileren bij oude woningen, maar bij nieuwbouwprojecten of grote renovaties is dit niet meer voldoende. 

Ventilatiesysteem B

Ventilatiesysteem B blijft een vrij basic optie op het vlak van ventileren, maar hier wordt wel reeds een mechanische factor toegevoegd aan bovenstaande. De aanvoer van versie lucht wordt via ventilators mechanisch de woning binnengebracht. Door het binnenbrengen van verse lucht zal automatisch de vervuilde lucht uit uw woning afgevoerd worden en naar buiten gebracht worden via bijvoorbeeld roosters. Opnieuw is dit voor renovatieprojecten en nieuwe woningen een te licht ventilatiesysteem en absoluut niet voldoende.

Ventilatiesysteem C

Vanaf ventilatiesysteem C arriveren we bij de ventilatiesystemen die het meest courante zijn en die wettelijk verplicht zijn bij nieuwbouwprojecten. Door op een mechanische manier de vervuilde lucht af te zuigen, wordt er automatisch verse lucht in de woning binnengezogen. Via ventilatoren en luchtkanalen wordt de vervuilde en / of vochtige lucht naar buiten getrokken en om de onderdruk opnieuw in evenwicht te brengen, zal verse lucht via roosters naar binnen getrokken worden. 

Ventilatiesysteem C is een ventilatiesysteem met heel wat voordelen: eenvoudige installatie, weinig onderhoud en relatief voordelige aankoopprijs. Omwille van het feit dat enkel de afvoer mechanisch is en de aanvoer natuurlijk hebben we relatief weinig energieverbruik. Bij ventilatiesysteem C gebeurt de afvoer van vervuilde lucht op continue basis.

Het nadeel van de natuurlijke aanvoer van verse lucht is dat dit niet gecontroleerd kan worden. Uw woning zal de aanwezige luchtdruk steeds in evenwicht brengen: geen onderdruk, geen overdruk. Met andere woorden er is een voortdurende luchtcirculatie via de aanwezige roosters die als tocht kan ervaren worden en geluidsoverlast van buitenaf kan veroorzaken.

Ventilatiesysteem C+

Ventilatiesysteem C+ is een opgewaardeerde versie van ventilatiesysteem C. Beide ventilatiesystemen zijn gelijkaardig en werken op dezelfde manier. Het verschil tussen beiden is dat bij ventilatiesysteem C+ de afvoer van vervuilde lucht zal plaatsvinden wanneer het werkelijk nodig is. Bij hogere CO2-gehalte omwille van de aanwezigheid van meerdere personen of een hoger vochtgehalte in de badkamer bij het nemen van een douche, zal de afvoer van de vervuilde lucht opgedreven worden tot een niveau dat een gezond binnenklimaat gegarandeerd wordt. Wanneer dit niet nodig is, zal de afvoer verminderen en zal er minimaal afgezogen worden. 

Door gecontroleerd en vraaggestuurd te werken wordt de aanvoer van verse, en meestal koude, lucht beperkt tot het noodzakelijke en zal men in vergelijking met ventilatiesysteem C minder warmteverlies ervaren. Dit heeft een gunstiger effect ook op uw E-peil.

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D werkt volledig mechanisch, zowel aanvoer als afvoer, en het volledige ventilatiesysteem is dus controleerbaar en kan aangepast worden naar de noden van de woning. Dit gebeurt door een samenwerking van kanalen, sensoren en ventilatoren. Er wordt geen gebruik gemaakt van roosters naar buiten toe, maar wel tussen de verschillende ruimtes zonder dat de aangevoerde en de afgevoerde lucht met elkaar in contact komen. Warmterecuperatie is hierbij een belangrijke aspect bij ventilatiesysteem D. Via een warmterecuperatiewisselaar zal de warmte die zich bevindt in de afgevoerde lucht gebruikt worden om de koude aangevoerde verse lucht op te warmen. Tijdens de warme zomermaanden zal dit juist omgekeerd zijn: de aangevoerde warme lucht zal afgekoeld worden met de koude vervuilde afgevoerde lucht. Dankzij deze warmterecuperatie kunt u heel wat besparen op uw energiefactuur en kunt u de warmteverliezen beperken tot het minimum. Dankzij filters wordt de lucht gezuiverd.

Een ventilatiesysteem D is een zeer interessant systeem, maar juist daarom is zijn aankoopprijs hoger dan de andere ventilatiesystemen. Dit kan als een nadeel ervaren worden. Daarnaast is het elektrische verbruik iets hoger dan bijvoorbeeld een ventilatiesysteem B, C of C+ omdat we zowel aanvoer als afvoer mechanisch zullen laten uitvoeren.

Decentrale ventilatie

Ventilatiesystemen C, C+ en D zijn centrale ventilatiesystemen waarbij één ventilatie-unit de ventilatie van de hele woning of meerdere ruimtes zal regelen. Decentrale ventilatie houdt juist het omgekeerde in: u heeft een ventilatie-unit per ruimte die de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht voor die concrete ruimte zal beheren. U kunt dus in uw woning ruimte per ruimte specifiek laten ventileren. 

Welk ventilatiesysteem is geschikt voor mijn woning?

Welk ventilatiesysteem moet ik kiezen? U heeft de keuze tussen verschillende mogelijkheden wat juist de keuze moeilijker maakt. Om te bepalen welk ventilatiesysteem voor u het beste geschikt is, wordt bepaald door verschillende factoren. Nieuwbouwproject of renovatie zal uw mogelijkheden bepalen. Welk budget kunt of wilt u spenderen? Welk belang geeft u zelf aan luchtkwaliteit en uw comfort op het vlak van aanwezige temperatuur? Bent u bereid onderhoud uit te voeren? Heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close