Close

Waarom regenwater gebruiken?

Geplaatst op: feb 11, 2021 | Auteur: Sharon De Lille

In vlaanderen gebruikt een gezin gemiddeld 100 liter leidingwater(kraantjeswater) per dag. Het aandeel van het watergebruik dat een toilet, het schoonmaken en het wasmachine is vrij groot. In deze situaties is het gebruik van regenwater een goede manier om leidingwater, dat gefactureerd wordt, aan de kant de schuiven en regenwater te gebruiken. Het gebruik van regenwater is dus voordeliger en besparend dat u zou kunnen denken. Wij behandelen het thema.

Waarom regenwater gebruiken?

Waarom is het interessant om regenwater te gebruiken?

 • Regenwater is in grote hoeveelheid aanwezig. Volgens “De Watergroep” is er jaarlijks 750 liter per vierkante meter beschikbaar. Dit water is gratis. Met andere woorden is er voldoende regenwater aanwezig en je bespaart hierdoor op uw factuur van het leidingwater.
 • Juist door een groot aandeel van uw waterverbruik te halen uit regenwater zult u minder leidingwater gebruiken waardoor u positief bijdraagt om eventuele tekorten te vermijden.
 • Regenwater is zacht water. Terwijl hard water gekend is voor zijn hoger gebruik van wasmiddelen, zal het zacht water voor uw was even proper te hebben minder wasmiddelen moeten gebruiken. U zult hierop dus ook besparen maar daarnaast zult u ook minder verontreidingen.

Ik mag regenwater gebruiken voor:

Regenwater mag gebruikt worden in uw woning voor gebruik die geen invloed heeft op de volksgezondheid. Over het algemeen kunnen we vaststellen dat het gebruik van regenwater aan te raden is bij het doorspoelen van uw toilet, wasmachine, gebruik in uw tuin, schoonmaken zowel binnenshuis als buitenshuis of het wassen van uw auto.

Om vieze geuren en kleuren te vermijden, kan een regenwaterfilter ingeschakeld worden.

Ik mag regenwater niet gebruiken voor:

Regenwater mag niet gebruikt worden voor doeleinden die invloed kunnen hebben op uw gezondheid. Een belangrijk aspect die niet uit het oog mag verloren gaan, is het feit dat regenwater absoluut geen drinkwater is. Regenwater kan verschillende bacteriën hebben en verontreinigd zijn. Hierdoor is het gebruik van regenwater bij de behandeling van voedingswater of voor lichamelijk gebruik absoluut verboden.

Waaruit bestaat mijn regenwatersysteem?

Om een goedwerkend regenwatersysteem te hebben, moet u aan enkele voorwaarden voldoen om maximaal rendement te halen.

 • Een regenwatertank die het regenwater kan opvangen en stockeren, minimum 5000 liter, maar de grootte van uw tank kunt u best laten bepalen in verhouding met uw gepland gebruik, uw dakoppervlakte en de huidige wetgeving. Ook de locatie waar u de regenwatertank zult plaatsen speelt een belangrijke rol.
 • Elektrische pomp die het regenwater bij vraag zal oppompen en over uw woning zal doen verspreiden. Algemeen gezien wordt een centrifugaalpomp gebruikt.
 • U moet ook enkele filters voorzien. Algemeen wordt aangeraden om op drie plaatsen reiniging of filtering te voorzien.
  • Allereerst in uw dakgoot om takken en bladen tegen te houden zodat deze niet in uw regenwaterput kan gestockeerd worden. Mochten deze in uw tank terechtkomen, zullen deze beginnen rotten op de bodem met zeer verontreinigd water tot gevolg. Een eenvoudig gaat of net die de waterdoorloop niet in gedrang brengt, maar vuiligheid tegenhoudt, is een ideale oplossing.
  • Een tweede filtering moet voorzien worden net voordat het water uit de put wordt gezogen en in uw leiding wordt gebracht. Een fijnfilter zal ervoor zorgen dat kleine vuildeeltjes zoals kleine steentjes of zand in uw pomp en leidingen terecht komen. Deze kunnen na verloop van tijd schade berokkenen aan uw pomp.
  • Over het algemeen zou het water voldoende gereinigd moeten zijn voor gebruik in uw woning, maar om aangename kleuren en vieze geuren te vermijden, wordt er nog een derde systeem voorzien alvorens het water naar uw tappunten wordt gebracht. Het gebruik van een regenwaterfilter met een actief carbonfilter of UV-filter zal ervoor zorgen dat uw water uiterst reinig is. Opgelet! Uw regenwater is hierdoor nog steeds geen drinkwater en mag niet voor lichamelijke hygiëne of behandeling van voedingsmiddelen gebruikt worden.
 • Regenwater is in tegenstelling tot leidingwater zeer zacht water, maar ook zuur. Dit betekent dat regenwater metalen leidingen zal aantasten. Het is dus van groot belang dat u een pomp kiest die speciaal gemaakt is voor het gebruik met regenwater en dat u kunststofbuizen gebruikt om uw regenwater naar de verschillende tappunten te brengen. Deze tappunten moeten voorzien worden met een sticker of vermelding dat het betreft over niet drinkbaar water.
 • U moet ook een toevoerleiding voorzien zodat het regenwater op een rustige niet diep vallende manier in uw regenwater gebracht kan worden. Over het algemeen wordt er een leiding voorzien vanuit uw dakgoot tot de bodem van uw regenwaterput met op het einde een bocht van 180 graden zodat het regenwater heel rustig in uw put kan lopen. Mocht dit op een stortende manier gebeuren, zou dit zeer veel waterbeweging veroorzaken waardoor slib en vuiligheden op een voortdurende manier doorheen het regenwater zou circuleren. Dit zou verontreiniging tot gevolg hebben.
 • U moet ook een bijvulsysteem voorzien om ervoor te zorgen dat wanneer het niet regent uw put toch wat gevuld is met water. Meestal raadt men aan om de put niet volledig te vullen met drinkwater, maar enkel met het verwachte gebruik voor twee dagen zodat wanneer het begint te regenen u voldoende mogelijkheid heeft om terug te stockeren. Opgelet! Er mag nooit een rechtstreeks contact zijn tussen leidingwater met drinkwater en leiding met regenwater om verontreiniging van uw drinkwaternet in uw woning én in uw buurt te vermijden.
 • Als laatste moet u ook een afvoerleiding voorzien wanneer bij overtollig regenwater deze kan afgevoerd worden naar de riool zodat u geen plaatselijke waterophoping heeft bovengronds.

Hoe moet ik mijn regenwater filteren?

Algemeen is het voldoende om op twee plaatsen te filteren, namelijk in uw dakgoot om bladeren en takken tegen te houden zodat deze niet op de bodem van uw regenwatertank kunnen beginnen rotten, en daarnaast ook een fijnfilter voor het oppompen om zand en kleine steentjes tegen te houden zodat deze niet in uw pomp of leidingen terecht kunnen komen. Deze twee filtermomenten zijn een absolute must om schade en verontreiniging tegen te houden.

Maar u kunt meer filteren om het gebruik van regenwater nog aangenamer te maken en zelfs zijn mogelijkheden uit te breiden.

 1. Actieve carbonfilter: Wij stellen de Honeywell Triplex FF60 filter voor om uw regenwater maximaal te reinigen. De FF60 regenwaterfilter bestaat uit een voorfilter, een fijnfilter en een actief carbonfilter om alle vieze geuren en onreine kleuren te vermijden. Opgelet! Dit maakt het regenwater niet drinkbaar, maar wel reiniger. Vooral voor het gebruik van regenwater voor het wassen van uw kleren en toiletdoorspoeling is het gebruik van een Honeywell Triplex FF60 aan te raden.
 2. UV-filter: Een andere manier van extra reinigen is het gebruik van een UV-filter. Hiermee gaat u ook de strijd aan tegen micro-organismen, bacteriën en virussen. Gewone filtering zal deze niet verwijderen, maar wanneer u werkt met een UV-filter haalt u zelfs ook dit uit uw regenwater. Een goed voorbeeld van zo’n filter is de Cintropur TRIO UV filter. Dankzij het gebruik van deze UV-filter zult u het water ook kunnen inschakelen voor douchegebruik. Bedenk maar hoe meer water u kunt besparen.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close