Close

Regenwaterpomp gebruiken

Geplaatst op: feb 18, 2021 | Auteur: Sharon De Lille

In ons vorig artikel hebben wij beschreven wat het nut is van regenwater, waarvoor u regenwater kunt gebruiken, waarvoor regenwater absoluut niet te gebruiken is, de verschillende componenten en de mogelijke manieren om uw water te filteren met een regenwaterfilter op basis van UV of Actief Carbon met bijhorende fijnfilters. Een volgend belangrijk aspect van uw regenwaterinstallatie is de regenwaterpomp die het hart zal worden van uw regenwatercircuit. Uw waterpomp zal ervoor zorgen dat het regenwater uit uw regenwaterput wordt gezogen en naar de verschillende tappunten wordt gestuwd. En uiteraard, u heeft hier zeer veel mogelijkheden en keuzes. Wij proberen het aspect van de regenwaterpomp te verduidelijken.

Regenwaterpomp gebruiken

Welke regenwaterpompen bestaan er?

Zoals reeds gezegd, is er een zeer ruim assortiment van type regenwaterpompen en afhankelijk van het gebruik dat u wenst te geven aan uw regenwater is de ene pomp meer geschikt dan de andere. Andere belangrijke factoren die van belang zijn, is het beschikbare budget, de plaats waar u de pomp wenst te installeren en zijn desbetreffende geluidsproductie en de mogelijkheden op het vlak van toegang voor onderhoud.

Een allereerste onderscheid kunnen we maken op het vlak van opstelling: droge of natte opstelling. Een regenwaterpomp kan geplaatst worden zowel in de regenwaterput en dus in het water, wat men een natte opstelling noemt, ofwel bovengronds uit het water, wat men dan logischerwijs droge opstelling noemt. Zoals altijd hebben beide mogelijkheden hun pro’s en contra’s.

Twee belangrijke factoren raden wij aan om altijd te checken bij de keuze van uw pomp en raden wij aan om enkel te kiezen voor modellen doe voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  1. Droogloopbeveiliging: Het is van uiterst belang en hier valt of staat de levensduur van uw waterpomp dat de pomp detecteert wanneer er geen water meer aanwezig is dat hij kan aanzuigen en dus automatisch uitschakelt. Er is niets zo nefast voor de “gezondheid” van een pomp dan droogzuigen. Dit kan op twee manieren gedetecteerd worden door de waterpomp, namelijk ofwel intern in de pomp zelf ofwel via een vlotterschakelaar die een lage waterstand zal detecteren en de pomp zal doen uitschakelen alvorens droog te komen.
  2. Omschakeling van regenwater naar leidingwater en het opvullen van water van uw regenwaterput: De beste optie is kiezen voor een regenwaterpomp die automatisch zal switchen tussen leidingwater en regenwater zodat u uw regenwaterput niet moet bijvullen met leidingwater. Op die manier worden scenario’s vermeden dat wanneer bij droogte u de regenwaterput bijvult met leidingwater, een plotse stortbui plaatsvindt en u niet maximaal het regenwater kunt opvangen omdat u de put gevuld heeft deels met leidingwater. Daarom raden wij aan om te kiezen voor een pomp die automatisch omschakelt naar leidingwater in geval van afwezigheid van regenwater. Dit is de meest milieuvriendelijke en spaarzame manier van regenwaterrecuperatie. Uiteraard zijn deze pompen iets duurder in aankoop. Soms is dus het bijvullen van uw regenwatertank een goede tussenoplossing: ofwel op een manuele manier met behulp van een uitslang, ofwel met een vaste waterleiding en kraan die u manueel kunt open- en toedraaien ofwel via de aanwezigheid van een vlotter in uw regenwaterput die ervoor zal zorgen dat de bijvulkraan zal opengaan om leidingwater te kunnen toevoegen aan uw regenwaterput. Kortom het bijvullen van water is de tweede factor die de keuze van uw pomp moet beïnvloeden.

Regenwaterpomp in droge opstelling

Bij een droge opstelling van de regenwaterpomp om water te recupereren uit uw regenwaterput wordt de pomp niet in de put geplaatst maar op bovengronds of op het droge. Het eerste voordeel dat we hieruit onmiddellijk kunnen afleiden is het feit dat op het vlak van onderhoud deze manier van opstellen eenvoudiger is omdat de pomp toegankelijk is en niet uit de put en van onder het water moet gehaald worden. Ook op het vlak van eventuele herstellingen zullen we hieruit een voordeel halen. Een droge opstelling is daarnaast ook de goedkoopste opstelling.

Hoe ziet de installatie van een regenwaterpomp in droge opstelling eruit? De regenwaterpomp wordt dus buiten de waterbron geplaatst en met behulp van een aanzuigslag zal de regenwaterpomp het water uit de regenwaterput zuigen om hierna doorheen het circuit naar de tappunten in uw woning of buitenshuis te transporteren. Dit gebeurt onder druk zodat het water zich vlot kan verplaatsen doorheen de leidingen. Sommige pompen in droge opstelling hebben de mogelijkheid om bij leegte of niet voldoende water in uw regenwaterput automatisch over te schakelen naar leidingwater om hierna wanneer het opnieuw voldoende water detecteert in uw regenwaterput, hier terug gebruik van zal maken. Uw watertoevoer wordt dus nooit onderbroken.

Welke waterpomp kies ik bij een droge opstelling?

Zoals we reeds meermaals hebben vermeld, bepaalt het gebruik de keuze van uw pomp. Er is een groot verschil tussen eenvoudig tuingebruik van regenwater of het moeten pompen van water naar verschillende tappunten in uw woning.

We zetten enkele mogelijkheden op een rijtje:

  • Jetpomp als regenwaterpomp: Een Jetpomp is een ideale pomp voor tuingebruik. Door het feit dat deze regenwaterpomp maar beschikt over één waaier in het interne gedeelte van de pomp, betekent dit dat de waterdruk zich niet aanpast naar enkelvoudige of veelvuldige watervraag. Het is een waterpomp die het water van één plaats, de regenwaterput, naar de andere plaats, tuinslag, stuwt en daar stopt het. Mocht u deze pomp gebruiken voor ook binnenshuis tappunten van water te voorzien, dan kan de pomp niet voldoende snelheid van het water verkrijgen om bij elk tappunt voldoende waterdruk te verkrijgen. De waterpomp heeft hierdoor dus iets minder rendement in vergelijking met andere pompen. Vooral bij hogere gelijktijdigheidsfactoren zal de pomp hier niet voldoen aan uw vraag. Deze pomp is dus ideaal voor het besproeien van uw tuin, het afwassen van uw wagen of het opvullen van een zwembad, telkens één tappunt tegelijk. De waterpomp is daarentegen wel relatief goedkoper in aankoop, maar produceert ook meer geluid.
  • Zuigerpomp met drukvat: De zuigerpomp is een waterpomp die het regenwater vanuit de pomp in zijn drukvat zal pompen. Bij watervraag zal u dus water nemen uit dit drukvat en wanneer het leeg is, zal de pomp opnieuw in werking treden om zijn drukvat opnieuw op te vullen. Deze pompen staan gekend voor hun kwaliteit, lange levensduur en kracht. U moet weliswaar wel rekening houden met het feit dat zulke waterpompen wel enig onderhoud nodig hebben.
  • Hydrofoorpomp: In tegenstelling tot de jetpomp beschikt de hydrofoorpomp wel over meerdere waaiers intern in de pomp waardoor hij kan “spelen” met de aanwezige waterdruk in verhouding met de watervraag en de gelijktijdigheidsfactor van de verschillende tappunten. Hierdoor wordt een hydrofoorpomp vooral gebruikt om tappunten binnenshuis ook van regenwater te voorzien. De hydrofoorpomp vermijdt dus drukverlies op het water wanneer er op verschillende plaatsen tegelijk water afgenomen worden.

Regenwaterpomp bij natte opstelling

In tegenstelling tot de droge opstelling zal bij de natte opstelling de regenwaterpomp ofwel op de bodem van de regenwaterput staan of hangen in het water. Het voordeel van zulke pompen is het feit dat ze geen plaats in beslag nemen bovengronds en niet zichtbaar zijn en dat omwille van het feit dat ze in de pomp zitten en in het water geen geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Een nadeel is dan weer dat bij onderhoud of herstelling de interactie iets intensiever is daar u de tank moet openen en de pomp uit het water moet halen.

De reden dat men kiest voor pompen in natte opstelling is omdat enerzijds er misschien geen plaats is om een pomp binnenshuis te plaatsen of anderzijds omdat er een te lange afstand via leidingen moet overbrugd worden tussen put en pomp. De lengte van de aanzuigleiding is beperkt.

De pomp bij een natte opstelling bevindt zich dus in het water en zuigt het water aan via een aanzuigset om het hierna door de leidingen te pompen naar de tappunten.

De pomp die gebruikt wordt bij een natte opstelling is de dompelpomp die zoals zijn naam doet vermoeden, wordt ondergedompeld in het water. Een dompelpomp wordt niet alleen gebruikt voor regenwaterrecuperatie, ook bij wateroverlast wordt deze pomp ingeschakeld. Uw kelder onder water gelopen? Een dompelpomp kan u hierbij verder helpen door het in de op te pompen vloeistof te plaatsen zodat hij het water kan wegpompen. Hetzelfde principe geldt bijvoorbeeld bij het willen leegpompen van uw zwembad.

De dompelpomp wordt in de regenwaterput uitgerust met een vlotter zodat de pomp automatisch zal uitschakelen wanneer uw regenwaterput bijna geen regenwater meer bevat. Er wordt een aanzuigslang op de dompelpomp geplaatst zodat het water uit de pomp wordt gebracht en u kunt starten met het regenwater te gebruiken.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close