Close

Hoe werkt een warmtepompboiler?

Geplaatst op: mrt 22, 2021 | Auteur: Sharon De Lille

De warmtepompboiler staat in voor de verwarming van sanitair water en dus niet voor de verwarming van uw woning. Hij haalt energie uit de omgevingslucht om het water op te warmen. De omgevingslucht kan buitenlucht zijn indien de afzuigkanalen naar buiten gemonteerd staan of kan omgevingslucht zijn uit de ruimte waar de warmtepompboiler geïnstalleerd staat.

Hoe werkt een warmtepompboiler?

Hoe warmt de warmtepompboiler het water op?

Maar hoe werkt nu juist een warmtepompboiler? Zoals reeds gezegd onttrekt hij uit de omgevingslucht energie, namelijk thermische energie, welke hij naar een hogere temperatuur zal brengen. De warmte die hij uit de omgeving heeft gehaald zal hij afgeven aan de aanwezige koelvloeistof in de warmtepompboiler. Die koelvloeistof zal hierdoor verdampen en dat gas (damp) zal door de compressor samengedrukt worden. Dit heeft als effect dat het temperatuur van het gas zo zal stijgen dat het het water in het voorraadvat zal opwarmen. Door de afgifte van zijn warmte zal het gas condenseren en opnieuw omgezet worden tot vloeistof. Hierna kan het proces herbeginnen. Heel deze cyclus bedraagt drie vierde van de complete energie die de warmtepompboiler nodig heeft om uw woning van sanitair warm water te voorzien.

Wat is het verschil tussen een monobloc warmtepompboiler en een split warmtepompboiler?

De termen verklappen eigenlijk de betekenis van beide systemen. Bij een monobloc warmtepompboiler zitten alle componenten in één toestel. Dergelijke warmtepompboiler bevat compressor, boiler en verdamper. Het voordeel van een monobloc warmtepompboiler is het feit dat de installatie minder ingewikkeld is en enkel de plaatsing van kanalen voor het grootste werk zorgen. Hierna is de installatie van de warmtepompboiler louter een plug&play. Soms kan het voorvallen dat er in de woning niet voldoende plaats is voor een monobloc warmtepompboiler en dat men moet opteren voor een split versie waarbij de boiler en het warmtepompgedeelte, welke compressor en verdamper zijn, in twee aparte toestellen worden geïnstalleerd. Het warmtepompgedeelte bevindt zich dan in een buitenunit. Het nadeel van een split warmtepompboiler is het feit dat er koelleidingen moeten voorzien worden die binnen- met buitenunit verbinden. Hierdoor is de installatie dus ingrijpender.

Op welke manieren kan ik mijn warmtepompboiler instellen?

De warmtepompboiler implementeren in uw woning kan op verschillende manieren gebeuren al dan niet in combinatie met andere onderdelen als extra bijverwarming of extra hernieuwbare energie. De meest eenvoudige configuratie is de warmtepompboiler die de woning van sanitair warm water voorziet en in geval van een tekortkomen in zijn mogelijkheid tot het onttrekken van warmte uit de buitenlucht, zal de elektrische weerstand bijspringen. Warmtepompboilers kan je ook aansluiten op uw fotovoltaïsche zonnepanelen, ofwel rechtstreeks via een speciaal contact op de warmtepompboiler, ofwel de warmtepompboiler standaard op het elektriciteitsnet. Op die manier zullen de momenten dat de warmtepompboiler toch elektriciteit moet gebruiken gratis zijn. Het voordeel van een rechtstreekse aansluiting van de warmtepompboiler op uw pv-panelen is dat wanneer er overtollige elektriciteit is, de warmtepompboiler hiervan zal profiteren en reeds zijn water zal verwarmen. Op die manier zal u nog meer kunnen besparen. Als derde mogelijkheid kunt u uw warmtepompboiler aansluiten aan uw cv-ketel als bijverwarming en daarnaast ook op uw fotovoltaïsche zonnepanelen. Op die manier kunt u elektriciteit gebruiken die opgewekt is door de zon, uw water verwarmen door de omgevingslucht, maar kan de cv-ketel bijspringen wanneer de weersomstandigheden zo slecht zijn dat beiden niet voldoende energie kunnen geven om uw sanitair water te verwarmen met hernieuwbare energie. Als laatste mogelijkheid kunt u uw warmtepompboiler op een hybride manier gebruiken en dit kunnen we onderverdelen in twee mogelijkheden: ofwel aan de hand van thermische zonnecollectoren, welke water bevatten, ofwel via uw cv-ketel die opnieuw dienst zal doen als bijverwarming. Het grote belang is dat u om dit te kunnen configureren u een warmtepompboiler moet kopen met een extra warmtewisselaar waarop u uw zonnecollectoren of uw ketel kunt aansluiten. Uw warmtepompboiler zal sanitair warm water voorzien ofwel omdat er voldoende warmte kan onttrokken worden uit de buitenlucht, ofwel omdat de zon het water in te thermische zonnecollectoren voldoende heeft opgewarmd ofwel via uw cv-ketel omdat de weersomstandigheden bovenstaande aspecten niet toelaat.

Warmtepompboiler en SCOP

“Seasonal Coëfficiënt of Performance” is een term die ons een waarde zal geven dat weergeeft wat de verhouding is tussen verbruikte energie en afgegeven energie, rekening houdend met de weersomstandigheden. De factor “seasonal” houdt in dat de COP van uw warmtepompboiler in de zomer een pak hoger zal liggen dan gedurende de strenge wintermaanden. Een SCOP van 4 betekent dat de warmtepompboiler voor elke kWh die hij verbruikt, 4 kWh zal afgeven, dit terwijl u op uw energiefactuur enkel 1 kWh moet betalen.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close