Close

Hoe uw slaapkamer koel houden?

Geplaatst op: okt 1, 2021 | Auteur: Sharon De Lille

De zomerse dagen zijn voorbij en de hoge temperaturen behoren tot het verleden. We kunnen eindelijk terug goed slapen. Maar denken jullie dit ook? Moet de temperatuur in uw slaapkamer volgende zomer onder controle gehouden worden? Er zijn verschillende oplossing om dit te voorzien?

Hoe uw slaapkamer koel houden?

Thermisch comfort van onze woning

We moeten eerst enkele begrippen begrijpen. Wat begrijpen we onder thermisch comfort?

Onder thermisch comfort begrijpen we het hebben van een comfortabele temperatuur die ervoor zorgt dat we goed kunnen slapen in onze slaapkamer. Algemeen kunnen we zeggen dat deze op 24ºC ligt. Vanaf een hogere temperatuur dan de 24ºC kunnen we zeggen dat het slaapcomfort telkens meer zal verminderen.

Warmte vermijden in uw slaapkamer

Glas. Ramen. Het is warmte een rechtstreekse doorgang geven in uw slaapkamer. Het lijkt misschien een detail, maar een goed doordachte plaats kiezen voor uw ramen is zeker en vast aan te raden. Heb je de keuze om uw woning uit de zonne-inval te installeren, opteer hiervoor. Ramen brengen heel wat warmte binnen. Kies daarom ook voor aangepaste beglazing of een wering voor de zonne-inval die ervoor zorgt dat het binnenkomen van de warmte absoluut vermeden wordt. Daarnaast is het toevoegen van enige ventilatie ook een extra hulpmiddel die ervoor zorgt dat de temperatuur in uw woning beperkt wordt.

Dit zijn eenvoudige beslissingen en ingrepen die al enige invloed hebben, maar we kunnen nog meer doen en we worden verplicht om nog meer te doen. Een belangrijke indicator waarmee we zullen te maken hebben, is de oververhittingsindicator. De oververhittingsindicator is een gegeven van het EPB rapport die aangeeft wat de graad van oververhitting op in uw nieuwbouw project of doorgedreven renovatie. Wanneer de maximum waarde van oververhitting wordt overschreden, zal het EPB rapport automatisch rekening houden met het feit dat u zult verbruiken op het vlak van koeling. Koeling in uw woning betekent meer verbruik en dat heeft dan weer een negatief effect op het E-peil van uw woning. Samengevat: investeren in warmtewering en eenvoudige aanpassingen om zonne-inval te voorkomen zijn oplossingen die geen verbruik met zich meebrengen en dus het verbruik van eventuele koeling kunnen temperen.

In ons Belgische klimaat kunnen voorzorgsmaatregelen tegen oververhitting reeds voldoende zijn om koeling in onze woning te vermijden, maar wanneer deze niet worden genomen, niet voldoende zijn of het klimaat toch warmtepieken heeft, dan moeten we de richting uitgaan van koeling. We kunnen hier twee types koeling onderscheiden: actieve koeling en passieve koeling.

Actieve koeling voor mijn woning

Actieve koeling wordt bestraft door EPB en geeft extra E-peilpunten omdat actieve koeling energie nodig heeft en dus een verbruiker is. Onder actieve koeling vallen warmtepompen die zorgen voor verwarming en koeling, airco's, ...

Passieve koeling voor mijn woning

Onder passieve koeling begrijpen we koeling die aanwezig is van nature uit en die dus niet moet opgewekt worden met behulp van energieverbruik. Passieve koeling zorgt ervoor dat uw EPB E-peilpunten zullen winnen. Onder passieve koeling begrijpen we koeling die bijvoorbeeld in de bodem aanwezig is en waar doorheen we het water kunnen laten circuleren om hierna naar ons vloerverwarmingssysteem te vervoeren. We kunnen ook dit bodemwater gebruiken om ventilatielucht eerst te laten afkoelen. Passieve koeling heeft inderdaad geen verbruik, maar dit betekent wel dat de temperatuur die kan bereikt worden ook minder laag zal liggen in vergelijking met actieve koeling.

Hoe kunnen we onze slaapkamer koelen?

Koeling via een lucht/lucht warmtepomp

Onder een lucht/lucht warmtepomp begrijpen we een verwarmings- en koelingssysteem die bestaat uit twee delen die met elkaar verbonden zijn via koelleidingen. We hebben het buitengedeelte welke is de buitenunit en we hebben het binnengedeelte welke is de binnenunit. De buitenunit kan monosplit of multisplit zijn, waarvan de eerste mogelijkheid een één op één relatie is en de tweede mogelijkheid een verbinding is met meerdere binnenunits. Op het vlak van de binnenunit hebben we de mogelijkheid om deze te monteren op de vloer, aan de wand of inbouw. De binnenunit zal zorgen voor koeling in uw woning en dus ook slaapkamer, waar u dus een exemplaar zult moeten installeren.

Een lucht/lucht warmtepomp kan zowel dienen voor verwarming, maar ook voor koeling, daar hij zijn proces kan omdraaien.

Wat zijn de voordelen van een lucht/lucht warmtpomp?

 • Goedkope en eenvoudige installatie zonder al te grote ingrepen
 • Zeer snel effect: onmiddellijke koeling en verwarming
 • Koeling per ruimte is mogelijk waarbij het vermogen perfect kan afgestemd worden op de desbetreffende ruimte
 • Een oplossing voor ruimtes waar geen radiatoren of vloerverwarming aanwezig zijn.

Wat zijn de nadelen of beperkingen van een lucht/lucht warmtepomp?

 • Enkel een systeem dat instaat voor koeling en verwarming. De combinatie met sanitair warm water is niet mogelijk, noch passieve koeling.
 • 100% actieve koeling waardoor dit een negatief effect heeft op het EPB en E-peilpunten kost
 • Koeling via lucht, betekent luchtstroom en wordt soms als onaangenaam ervaren

Koeling via lucht/water warmtepomp

Een lucht/water warmtepomp is een verwarmings- en koelingssysteem die samenwerkt in combinatie met lage temperatuur verwarming zoals vloerverwarming of ventiloconvecteren. Verwarming en koeling worden bereikt door het omdraaien van het circuit, maar beide mogelijkheden worden met energieverbruik bereikt en daarom kunnen we dit systeem beschouwen als actieve koeling.

Wat zijn de voordelen van een lucht/water warmtepomp?

 • Een lucht / water warmtepomp is een totaaloplossing voor verwarming, koeling en sanitair warm water.
 • Beperkte investering dankzij een eenvoudige installatie in vergelijking met andere meer ingrijpende warmtepompen
 • Combinatie van lage temperatuur verwarmingslichamen is mogelijk: vloerverwarming en ventiloconvectoren
 • Hoge vermogens zijn mogelijk

Wat zijn de nadelen van de lucht / water warmtepomp?

 • Geen mogelijkheid tot passieve koeling, enkel actieve waardoor er extra E-peilpunten zullen gerekend worden.
 • De koelcapaciteit is beperkt, vooral bij vloerverwarming waarbij de temperatuur van het water in het circuit niet te laag mag zijn om condensatie van de vloer te vermijden. Ventiloconvectoren hebben een hogere mogelijkheid op het vlak van koeling. Daarnaast ben je bij vloerverwarming beperkt tot de oppervlakte van uw vloer en dat bepaalt ook de koelmogelijkheid van de ruimte.

Koeling met een bodem / water warmtepomp

Bij de twee bovenstaande mogelijkheden hebben we warmtepompen die hun energie halen uit de aanwezige buitenlucht. Bij een bodem / water warmtepomp is dit niet het geval en wordt de energie gehaald uit de bodem. Water stroomt doorheen een circuit die enkele processen moet doormaken en waardoor het water de temperatuur overneemt van de bodem. Deze warmtepomp kan zoals alle andere zorgen voor verwarming en koeling, maar op het vlak van koeling hebben we twee opties: we kunnen actief koelen door het verwarmingsproces om te draaien, maar we kunnen ook passief koelen door de natuurlijke koude temperatuur van de bodem te gebruiken. Hierbij wordt er dus vermeden dat er energie wordt verbruikt en wordt de warmtepomp uitgeschakeld.

Wat zijn de voordelen van een bodem / water warmtepomp?

 • De warmtepomp is een totaaloplossning voor koeling, zowel actief als passief, verwarming en sanitair warm water.
 • Dankzij de passieve koeling kunt u E-peilpunten aftrekken en heeft dus een positief gevolg.
 • U wordt niet beperkt tot één lage temperatuur systeem en kunt vloerverwarming en ventiloconvectoren combineren.

Wat zijn de beperkingen van een bodem / water warmtepomp?

 • Deze installatie heeft een zeer hoge investeringskost omwille van de complexe en ingrijpende installatie.
 • Koeling via vloerverwarming is omwille van het condenseren redelijk beperkt, hoger vermogen is mogelijk via ventiloconvectoren en actieve koeling.

Opgelet! Wanneer u uw installatie gebruikt voor actieve koeling dan kunt u niet genieten van de bestaande premies die voorzien worden door de overheid.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close