Close

Ventileren en CO2-meting in coronatijden

Geplaatst op: nov 6, 2020 | Auteur: Sharon De Lille

Begin deze week is een tweede lockdown van start gegaan in België als gevolg van een stijgende besmettingsgraad door het COVID-19 virus. Hier aaneensluitend wordt er opnieuw meer gesproken over het belang van ventileren en verse lucht. Het gebruik van een CO2-melder kan ons hierbij helpen.

Ventileren en CO2-meting in coronatijden

Sinds de uitbraak van het coronavirus en na verschillende studies is gebleken dat ventileren zeker en vast een oplossing of eerder redmiddel kan zijn als bestrijding tegen het coronavirus. Waar eerst twijfel was of het inschakelen van ventilatiesystemen wel aan te raden was, is nu een echte must geworden. Ventileren is de boodschap!

Ventileren betekent niet onmiddellijk dat dit enkel en alleen kan via ventilatiesystemen. Het gebruik van ventilatiesystemen is zeker en vast handig, daar dit allemaal geautomatiseerd verloopt en daarnaast op een zeer efficiënte manier, maar wanneer er geen systeem geïnstalleerd is, kan het openen van ramen en deuren al veel oplossen. Dwarsventilatie is hierbij de aangewezen manier. Ramen en deuren worden over elkaar geopend zodat er een zekere trok ontstaat die de aanwezige lucht zal verversen. Onder aanwezige lucht begrijpen we mogelijk gecontamineerde lucht.

Wanneer er toch een ventilatiesysteem aanwezig is in uw woning of gebouw dan is het mengen van aanwezige lucht met verse lucht, ook al is dit de meest duurzame manier, vandaag de dag afgeraden. Het is wenselijk om zoveel mogelijk verse buitenlucht naar binnen te brengen en reeds twee uur alvorens dat het lokaal  of de woning in gebruik zal genomen worden, te verluchten. Wanneer de ruimte opnieuw verlaten is, kunt u best ook nog twee uur langer ventileren.

Wanneer we denken aan ventilatiesystemen en ventileren, denken we onmiddellijk dat dit enkel van toepassing is in schoolgebouwen of kantoren. Jammer genoeg vergeten we al snel dat we ook binnen onze woning samen kunnen komen met andere mensen die niet behoren tot het gezin dat samenwoont. Met de huidige maatregelen is dit even niet meer mogelijk, maar denkend aan de toekomst kunt u maar best dezelfde richtlijnen op het gebied van ventileren handhaven.

Luchtverversing betekent automatisch inder virusdeeltjes!

Sinds kort wordt er meer en meer een CO2-meter als mogelijke oplossing aangeboden om de luchtkwaliteit te bewaren. Een ventilatiesysteem dat gestuurd wordt via CO2 sensoren zal een verse binnenlucht kunnen garanderen.

Hoe kunnen we correct ventileren?

  • Het aandeel van ventileren moet de hoogte in. Hoe meer ventileren, hoe beter. Het is belangrijk om voor de aanwezigheid, tijdens en nadien een hoog ventilatiegehalte te hebben zodat de virusdeeltjes geen kans hebben om zich te verspreiden.
  • Moet ik nu nog snel investeren in een ventilatiesysteem? Indien dit reeds lange tijd in uw plannen stond, dan is nu misschien het ideale moment. Maar indien u dit nooit van plan was, dan is dwarsventilatie met ramen en deuren ook een goede optie. Een goed werkende CO2-melder is een handig hulpmiddel waarmee u steeds de luchtkwaliteit kunt controleren. Aan de hand van die verworven informatie kunt u meer of minder ventileren om een goede combinatie en evenwicht te vinden tussen temperatuur en verse lucht.
  • Er wordt steeds gesproken over CO2-sensoren, maar dat betekent niet dat we de vochtsensoren mogen vergeten. Ook de sanitaire ruimtes moeten steeds blijven ververst worden van nieuwe lucht.
  • Recirculatie van lucht is not done! Wij weten dat dit in andere tijden een na te streven doel was om energiebesparing te verkrijgen, maar momenteel spreekt het voor zich dat dit juist het tegenovergestelde effect zou hebben van wat we willen verkrijgen met ventilatie.

Waarom is CO2 zo een belangrijke waarde?

CO2 is een stof dat aanwezig is in de adem die we uitblazen. Bij een grote aanwezigheid van personen in éénzelfde ruimte zal het CO2 gehalte snel stijgen, daar wij uiteraard allemaal ademen en dus CO2 afgeven. Wanneer er een hoge gehalte van CO2 in de ruimte aanwezig is en dus hier als gevolg op minder zuurstof, dan betekent dit dat de binnenlucht in de ruimte niet echt vers is. Als we hierop verder gaan nadenken, kunnen we snel tot de conclusie komen dat als we uitademen, we niet alleen CO2 afgeven maar ook mogelijk virusdeeltjes in geval van besmetting. Een hoge CO2 waarde geeft ons dus ook een mogelijk beeld van een eventueel aantal virusdeeltjes in de lucht. Omwille van die reden wordt er dus heel veel belang gehecht aan de CO2 waarde en wordt een CO2 meter aangeraden. Een CO2 meter kan dus de waarde in de aanwezige lucht meten en meedelen of er een te hoge concentratie aanwezig is. In dat geval wordt er ten zeerste aangeraden om zeer intensief te beginnen ventileren. Niet alleen om dat een gecontamineerde lucht sowieso altijd al nefast is geweest voor de gezondheid, maar met de huidige problematiek verhoogt dit enorm de mogelijkheid tot besmetting. Als referentiewaarde mogen we maximaal 900 ppm als concentratie van CO2 in de aanwezige binnenlucht hebben.

Wat is het verschil tussen een CO-meter en een CO2-meter?

De benaming lijkt een beetje op elkaar en hierdoor ontstaat er verwarring. Op zich zijn beide toestellen zeer handig om in uw bezit te hebben en te gebruiken, daar ze beiden ons zeer interessante en soms levensreddende info geven. Maar het gevaar ontstaat wanneer we denken dat ze dezelfde functie hebben en ze niet gebruiken om ons de gewenste waarde mee te geven. Omwille van die reden zetten we ze even op een rijtje:

Co-meter of koolstofmonoxide meter

Dit toestel gaat ons de hoeveelheid CO in de lucht meedelen. Een hoge CO waarde is dodelijk en uiterst gevaarlijk. Het is een zeer giftig gas dat ervoor zorgt dat het zuurstof niet vervoerd wordt in ons lichaam. Dit heeft stikken en de dood tot gevolg. Extra gevaar ontstaat omdat het gif geurloos, kleurloos en smaakloos is, wat betekent dat men het niet eens kan waarnemen. Een CO-melder detecteer deze dodelijke waarden en kan de aanwezige personen alarmeren en levens redden.

De Honeywell XC70 is een voorbeeld dat Esanico op stock volgt als koolstofmonoxide detector. DE Honeywel XC70 voldoet aan de wettelijke eisen en normen en volgt het Europees standaard voor CO-detectoren. Honeywell geeft u dus een hoge graad van beveiliging.

CO2-meter of koolstofdioxide melder

Een CO2-meter zal een ongezonde hoge waarde CO2 in de binnenlucht detecteren en u hiervan op de hoogte brengen. CO2 is veel minder schadelijk dan de aanwezigheid van CO, maar een hoge aanwezigheid kan wel verschillende klachten veroorzaken, zoals hoofdpijn en sufheid. Tijdens deze huidige problematiek van het COVID-19 virus komt hierbij nog eens dat een hoge CO2 waarde in de ruimte evenredig is met een slechte niet ververste binnenlucht en de besmettingsmogelijkheid dus hoger ligt. De CO2-meter zal dus aangeven wanneer ventileren of extra ventilatie aangeraden is.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close