Close

Niet elk anti-kalk systeem is een ontharder. Hoezo?

Geplaatst op: sep 10, 2021 | Auteur: Sharon De Lille

Wanneer we spreken over een kalkbehandelingssysteem of antikalk systeem voor uw woning dan denken we automatisch dat alle opties die bestaan automatisch ook uw water ontharden en u dus het verschil tussen voor en naar kunt meten. Dit is een misverstand die bij velen voorkomen en welke dus niet waar is. Niet elk antikalk systeem gaat uw water ontharden. Enkel een antikalk systeem met ionenuitwisseling, met andere woorden die werkt met zout zal de hardheid van uw water wijzigen.

Niet elk anti-kalk systeem is een ontharder. Hoezo?

Wat begrijpen we onder hard water?

Water dat doorheen onze leidingen stroomt en welke voor allerlei huishoudelijke toepassingen gebruiken bevat mineralen, welke zich van nature uit in het water bevinden. Deze mineralen zijn de veroorzakers van kalkaanslag. We hebben het over calcium en magnesium, twee hardheidsmineralen die van bij de bron in uw leidingwater aanwezig zijn. De hoeveelheid van de mineralen in uw water bepaalt de uiteindelijke hardheid van uw water. De hardheid van uw water wordt uitgedrukt in Duitse graad of Franse graad. Afhankelijk van waar u woont, wordt een bepaalde benoeming gebruikt. In België is dit de Franse graad die gebruikt wordt. Om de uitdrukking met behulp van de Franse graad beter te begrijpen, geven we de volgende technische uitleg:

1 Franse graad staat voor één gram kalk in het water per totaal van 1000 liter. Wanneer ons water 8 Franse graad heeft, dan hebben we te maken met middelhard water en wanneer de 16 graden kalk wordt overstegen, spreken we van hard water.

Het water dat toekomt in onze woning en dat afkomstig is van de watermaatschappij is getest op allerlei wettelijke voorwaarden en is uitvoerig getest. Doch kunnen we een hardheid meten in het Belgische leidingwater tussen de 15 en 45 Franse graad, afhankelijk van de zone waar u woont in België en dus welke al dan niet mineraalrijke zones waar het water doorheen heeft gelopen alvorens het opgevangen werd om te zuiveren tot leidingwater. Heeft u geen idee wat de hardheid van uw water is, dan kunt u dit eenvoudig zelf meten met een speciaal kit of kunt u dit nagaan bij uw watermaatschappij.

Wat zijn de gevolgen van hard water en dus van kalkrijk water?

Allereerst willen we de ongerustheid die misschien heerst direct de kiem in smoren, daar kalkrijk en dus hard water absoluut geen negatieve gevolgen heeft op de gezondheid van de waterverbruiker. Er heerst dus geen gevaar voor de volksgezondheid. Maar als we spreken over het “leven” van alle onderdelen in onze woning die werken op of waar doorheen water stroomt, dan hebben we wel een probleem. De mineralen, magnesium en calcium, wanneer deze in contact komen met zuurstof of opgewarmd worden, gaan deze een proces ondergaan waardoor deze kleverig worden, kristalliseren en hierdoor dus blijven hangen aan leidingen en toestellen die water verwarmen. Zij worden dus omgevormd tot kalkvorming en kalkaanslag. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben:

  • Verstoppingen door kalksteen
  • Corrosie
  • Kortere levensduur van waterverwarmers
  • Minder druk op uw water bij uw tappunten
  • Thermostatische kranen die minder zullen werken´
  • Vieze kalkaanslag op kranen, lavabo’s, douches, …

En dit zijn nog maar zeer veralgemeende negatieve gevolgen, maar wij kunnen garanderen dat kalkaanslag en langdurige hardnekkige kalkvorming een zeer negatief effect hebben op uw woning en alles wat in contact komt met water, zowel intern als visueel.

Welke maatregelen treft de overheid centraal?

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom nu de laatste jaren zoveel ophef is over hard water en hier vroeger eigenlijk nooit echt een probleem van gemaakt werd. Enerzijds kunnen we vermoeden dat men vroeger nog niet zo op de hoogte was van de hardheid van het water en welke gevolgen dit kan hebben, maar anderzijds kunnen we ook melden dat de huidige toestellen en huishoudelijke installaties niet meer zo robuust zijn als vroeger. De nieuwere generaties van huishoudelijke toestellen alsook warmwaterbereiders zijn steeds meer innovatief en beschikken over een heleboel extra’s die enerzijds het gebruik vergemakkelijken en het dagdagelijkse leven gemakkelijker maken, maar anderzijds zorgt dit er ook voor dat deze toestellen gevoeliger zijn en door kalk een opmerkelijk kortere levensduur hebben. Dit is de reden waarom men een oplossing wenst te vinden voor het probleem van de hardheid van warm water. De overheid is hier in moeten volgen omwille van het negatief gevolg van hun watervoorziening.

De overheid is in 2012 gestart met een centrale waterontharding. In de praktijk kon men grotendeels een hardheid ervaren van 30 à 35 Franse graad, welke na behandeling op centraal vlak herleid wordt tot 20 Franse graad. Als we weten dat we van 16 Franse graad spreken over hard water, dan is het eenvoudig om op te merken dat dit als verbetering kan beschouwd worden, maar dit is nog niet de eindoplossing. 20 graden Franse graad is nog steeds niet voldoende om schade te vermijden. Wanneer zulk hard water in de woning binnenkomt, is de eindgebruiker eigenlijk nog steeds verplicht om de hardheid nog naar beneden te brengen zodat zijn huishoudelijke toestellen en leidingen niet aangetast zullen worden. Het zou een grove fout zijn, mocht u als eindgebruiker denken dat de behandeling door de watermaatschappij voldoende is en dat u zelf geen verdere stappen zou ondernemen. Daarentegen kunnen we wel zeggen dat de behandeling op centraal vlak ons als eindgebruiker de mogelijkheid geeft om te investeren in kleinere huishoudelijke ontharders die uw water tot een perfect niveau van hardheid zullen brengen.

Wanneer wordt een waterontharder aangeraden?

We kunnen eigenlijk zeggen dat elke woning zou moeten investeren in een ontharder om zo leidingen en toestellen te beschermen. Vanaf een hardheid van 8 graden is het een aan te raden investering en wetend dat weinig zones minder dan 8 graden als hardheid heeft, is eigenlijk elke woning “verplicht” om een waterverzachter in huis te nemen. Als we daarbij ook nog het gegeven erbij halen dat na behandeling door een waterverzachter uw leidingwater drinkbaar is, dankzij filtering en ontharding, kunt u ook vaarwel zeggen tegen flessenwater. Dit is het duurzaam aspect van een waterontharder.

Op welke manieren kan ik mijn water ontharden?

Op de antikalk markt worden we bestookt met producten die een einde kunnen betekenen voor uw kalkaanslag en de schade die het veroorzaakt. Elk artikel heeft zijn voor en nadelen, maar daarnaast heerst er ook enige onduidelijkheid over wat nu juist elk antikalk systeem doet en of allen de hardheid van uw water zullen wijzigen. We kunnen het heel eenvoudig uitleggen: er zijn effectieve en minder effectieve antikalk systemen, maar maar één antikalk oplossing zal uiteindelijk ook de hardheid en dus de samenstelling van uw water wijzigen en dat is de ionenuitwisseling met behulp van zout. Alle andere systemen kunnen een oplossing bieden voor uw kalkprobleem maar zullen de samenstelling van uw water niet wijzigen.

Antikalk systeem met ionenuitwisseling op zout

Dankzij de ionenuitwisseling die als basis zout hebben, worden de mineralen die aanwezig zijn in het leidingwater weggespoeld. De aanwezige magnesium en calcium wordt dus dankzij een complex proces uit het water gehaald zodat de samenstelling van uw leidingwater zal gewijzigd worden en dus de hardheid van uw water aangepast zal worden. Het effect van de ionenuitwisseling is zeer eenvoudig te meten. U meet de hardheid van uw water voor uw ontharder en daarna na uw ontharder en u zult een opmerkelijk verschil op het vlak van hardheid moeten waarnemen. Deze aanpassing heeft als logisch positief effect dat er dus geen kalksteen meer zal gevormd worden die toch zo een negatief gevolg heeft in uw woning, welke we daarnet reeds hebben opgesomd. Het gebruik van zachter water heeft nog bijkomende positieve gevolgen: zacht water is beter voor uw huid en haar.

Antikalk systemen die werken met ionenuitwisseling werken meestal op elektriciteit en zijn aangesloten op de waterleiding.

Het nadeel van een ontharder is dat het meer water verbruikt en ook gebruik maakt van een grote zoutopslag, welke voortdurend moet aangevuld worden om het onthardingsproces te kunnen blijven garanderen. Het hoger waterverbruik wordt veroorzaakt door de spoeling die het toestel moet uitvoeren om de aanwezige mineralen weg te spoelen die verzameld werden in het aanwezige zout na de ionenuitwisseling. Dit vervuild water moet onmiddellijk afgeleid worden naar de riolering. Door dit complex proces vraagt de ontharder toch wel een jaarlijks onderhoud.

Antikalk systemen op basis van CO2

U kunt het antikalk systeem op basis van CO2 injectie beschouwen als een alternatief, maar niet als gelijkaardige optie. We kunnen bepalen dat het doel van de antikalk systemen is hetzelfde, namelijk de negatieve gevolgen van de aanwezige mineralen beperken, maar de manier waarop dit verkregen wordt, is compleet anders. Een antikalk systeem met CO2 is geen ontharder. Indien u de hardheid meet voor en na de behandeling gaat u dezelfde waarde verkrijgen. Maar wat doet dit antikalk systeem dan wel? Het neutraliseert de aanwezige kalk. Wanneer met CO2 aan het water toevoegt, ontstaat er een ractie in het water dat ervoor zorgt dat de kalk geen kans heeft om zich vast te hechten aan uw leidingen en toestellen. De kalk blijft dus wel in het water en wordt dankzij de neutralisatie langs de tappunten afgevoerd. Belangrijk voor dit soort antikalk systeem is dat de werking enkel kan gegarandeerd worden afhankelijk van het type leidingen dat u heeft. Daarnaast moet u rekening houden dat CO2 ook enig gevaar met zich meebrengt. Zeker in ruimtes waar er beperkte ventilatie is, kan de aanwezigheid van CO2 in de ruimte als gevolg van een lek voor verstikking zorgen. De meeste CO2 antikalk systemen hebben een CO2 detector, zo niet moet deze afzonderlijk toegevoegd worden aan uw installatie. Het voordeel van zulk antikalk systeem is het feit dat er geen onderhoud vereist wordt.

Antikalk systemen met TAC of filters op basis van polyfosfaat

Antikalk systemen die werken op basis van polyfosfaat en dus werken met filters kunnen opnieuw niet beschouwd worden als ontharders. Na behandeling zal het water dus niet zachter zijn en zal de samenstelling van het water ook niet gewijzigd zijn. Dankzij de behandeling door de aanwezige chemicaliën in de filters, zal de kalk geneutraliseerd worden en zich niet meer vasthechten aan uw leidingen of toestellen. Maar opnieuw zal de kalk in uw leiding blijven en kan deze wel enige aanslag veroorzaken. Het grote verschil is dat dit geen hardnekkige vastgehechte kalkaanslag is, maar eerder een witte poederige schijn die eenvoudig te verwijderen is.

Het grote voordeel van zulke antikalk systemen is het feit dat deze compacte toestellen weinig plaats innemen en geen onderhoud nodig heeft.

Magnetische antikalk systemen

Deze antikalk systemen zullen opnieuw niet de hardheid van uw water wijzigen en daarnaast kunnen ze beschouwd worden als een alternatief met de laagste werking. Ze zullen een magnetisch veld creëren die de watermoleculen zullen bestralen om zo de kalk de neutraliseren. Opnieuw spreken we over een eenvoudige installatie zonder onderhoud, maar wij zijn ervan overtuigd dat er beter alternatieven zijn.

Samengevat hebben we verschillende mogelijkheden om het kalk in ons water te bestrijden. Wij als Esanico hebben niet veel vertrouwen in de magnetische antikalk systemen en de opties die werken op CO2, enerzijds omdat de werking niet altijd gegarandeerd kan worden door externe factoren, maar daarnaast dat het resultaat niet altijd optimaal is.

Voor ons lijkt er enkel een keuze te zijn tussen antikalk systeem met ionenuitwisseling op zout of een antikalk systeem met polyfosfaat of TAC filters. Het belangrijkste verschil tussen beiden is dat het ene het water onthardt en het andere de samenstelling van het water dus niet aanpast. Maar het doel van beide is hetzelfde: een einde maken aan de calvarietocht veroorzaakt door de aanwezige kalk.

Welke optie het beste is, is afhankelijke van elke situatie en elke gebruiker? Bent u bereid om een jaarlijks onderhoud uit te voeren, een complexe installatie te vervolledigen en zout te stockeren? Maar ziet u de voordelen van onthard water, welke een 100% gegarandeerde oplossing is en daarnaast te genieten van drinkbaar water in uw tappunten? Dan is een ontharder een ideale optie en de ideale keuze.

Wenst u daarentegen een compacte oplossing die niet al te veel zorgen met zich meebrengt dankzij een eenvoudige installatie? Daarnaast ook geen verder onderhoud vraagt op uitzondering van een vervanging van de aanwezige filter? En maakt het voor u weinig verschil of uw water gefilterd is of niet door een ontharder? Dan kan voor u een antikalk systeem met filters een goed alternatief zijn.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close