Close

Waar moet ik op letten bij het isoleren?

Geplaatst op: mei 23, 2020 | Auteur: Jan De Lille

Leidingen die lucht of water doen circuleren, hebben een bepaalde temperatuur. In een koelsysteem zal dit koude lucht zijn die naar de te koelen ruimtes moet gebracht worden, bij het circuit van vloerverwarming zal dit dan warm water zijn die over de woning verspreid zal worden. Het traject dat beide “stoffen” moeten afleggen, kan invloed hebben op de uiteindelijke temperatuur. Om geen warmteverliezen te hebben of om opwarming van uw koude lucht te vermijden is het aan te raden om uw leidingen te isoleren.

Waar moet ik op letten bij het isoleren?

Het spreekt voor zich dat bij het niet isoleren van leidingen die warm water of warme lucht transporteren het belangrijkste aspect de warmteverliezen zijn. Concreet betekent dit dat u water voor sanitair warm water of lucht (bijvoorbeeld warmtepomp) gaan verwarmen, maar dat een groot deel van die opgewekte warmte verloren zal gaan tijdens het traject doorheen de leidingen. Energieverlies is dus een belangrijk risico.

Bij leidingen in een koelsysteem zijn er nog andere aspecten welke we gaan overlopen.

Het is van groot belang dat de leidingen in een koelsysteem correct geïsoleerd worden. Wanneer dit niet correct wordt uitgevoerd, bestaat er het risico dat er energieverliezen tot wel 80 procent kunnen voorvallen. Maar niet alleen dat, ook corrosievorming is een belangrijk gevaar door de condensatie die ontstaat bij niet geïsoleerde leidingen.

Waarom is het aangeraden om uw leidingen te isoleren?

Een belangrijke onderdeel binnen een koelinstallatie zijn de leidingen, welke we kunnen opsplitsen in twee delen: het primair circuit en het secundair circuit:

 • Primair circuit: Leidingen die het traject afleggen tussen compressor, condensor en verdamper.
 • Secundair circuit: Leidingen die koudeverdeling verzorgen via vloeistoffen en lucht en deze naar de te koelen ruimte transporteren of naar het koelproces overbrengen.

Het onbeschermd laten van deze leidingen geeft vrij spel aan de omgevingsfactoren om de leidingen alsook de inhoud van de leidingen te manipuleren. De koelleidingen worden dus geïsoleerd omwille van de volgende redenen:

 • Het beperken van energieverliezen: wanneer de omgevingswarmte de koelleidingen kunnen beïnvloeden wegens het niet geïsoleerd zijn, zullen deze koelleidingen de warmte opnemen. Hierdoor zal de installatie harder moeten werken om de gewenste temperatuur te behouden. Dit zorgt voor voor energieverlies.
 • Wanneer koude leidingen in contact komen met warmte lucht zal er condens ontstaan. Die condens zal de leidingen aantasten en corrosieschade veroorzaken.
 • Isolatie zal een goede werking van de installatie kunnen garanderen.

Welke onderdelen moeten geïsoleerd worden?

Het is van groot belang dat alle leidingen in koelcircuit geïsoleerd worden, enerzijds de leidingen van primair circuit alsook van het secundair circuit. Een belangrijk aspect is het feit dat niet alleen de rechte leidingen geïsoleerd worden. Het vermijden van thermische bruggen mag niet over het hoofd gezien worden. Hiermee wordt bedoelt dat ook ophangbeugels, kranen, t-stukken, flenzen, bochten, warmtewisselaars en expansievaten over een isolering moeten beschikken. Samengevat kunnen we zeggen dat alle onderdelen die on contact komen met het circuit en waar doorheen koude circuleert, geïsoleerd moeten worden. Wanneer u een onderdeel vergeet te isoleren, komt het energieverlies overeen met een meter buis die u niet zou geïsoleerd hebben.

Hoe herkent u goede isolatie?

Goed isolatiemateriaal voor koude leidingen moet over de volgende eigenschappen beschikken:

 • Flexibel: manipuleerbaar om de verschillende onderdelen, welke geen leidingen zijn, ook goed te kunnen isoleren.
 • Indien exterieur: UV-bestendig en dus niet aangetast worden door de zon
 • Slechte warmtegeleider
 • Resistent tegen waterdamp die bij eventuele condensatie toch zou kunnen ontstaan. Mocht deze waterdamp de isolatie toch binnendringen, zou de isolatiewaarde aangetast kunnen worden en zou er toch corrosie kunnen optreden.
 • Compatibel met lage temperaturen, daar het gaat over een koelcircuit
 • Acoustische isolatie: een compressor maakt lawaai en veroorzaakt trillingen die leidingen zullen geleiden. Wanneer de isolatie ook acoustisch gaat isoleren, zal dit lawaai gedempt worden.

Hoe kies ik de juiste isolatie?

Welke voorwaarden moet de isolatie kunnen vervullen?

 • Moet ik isolatie voorzien voor een bestaande situatie of voor een nieuwe?
 • Waar zijn de leidingen gelegen die ik moet isoleren? Binnenshuis of buitenshuis?, ...
 • Zijn de leidingen eenvoudig bereikbaar en zijn ze gelegen in een ruimte waartoe er gemakkelijk toegant is?
 • Wat zegt de lokale wetgeving inzake isolatie?
 • ...

Welke isolatiedikte moet ik kiezen?

Het is van groot belang dat de correcte isolatiedikte wordt bepaald. Deze is afhankelijk van onderstaande factoren:

 • de temperatuur die de inhoud van de leiding heeft
 • de diameter van de leiding die geïsoleerd moet worden
 • de mogelijkheid die het isolatiemateriaal heeft om de temperatuur te behouden in de leidingen

Hoe bereken ik het dauwpunt?

Om hierop een goed antwoord te geven, moeten we eerst verklaren wat het dauwpunt eigenlijk is.

Lucht heeft een bepaalde hoeveelheid waterdamp. De hoeveelheid is afhankelijk van de temperatuur. Bij een hoge temperatuur zal er meer waterdamp ontstaan dan bij een lage temperatuur. Elke heerstende temperatuur van dat moment bevat een maximale hoeveelheid waterdamp. Wanneer dit maximum behaald wordt en hierna de lucht nog extra zal afkoelen, ontstaat er condensatie van de waterdamp. De temperatuur waarbij dit proces in gang treedt, is het dauwpunt dat wordt uitgedrukt in ºC.

Wanneer we de geschikte isolatie gaan bepalen, moeten we dus ook rekening houden met de volgende factoren:

 • De omgevingstemperatuur
 • Relatieve vochtigheid: de verhouding, uitgedrukt in %, tussen de aanwezige waterdamp van de heersende omgevingstemperatuur en de maximale waterdamp die die heerstende omgevingstemperatuur kan hebben alvorens er condens zal optreden.

Op basis van bovenstaande factoren kan dus het dauwpunt berekend worden om zo de correcte isolatie te bepalen waardoor er kan voorkomen worden dat de temperatuur bij het oppervlak van de isolatie niet onder het dauwpunt zakt en er dus geen condens kan optreden. Dit kan bereikt worden door de isolatiedikte te verhogen, aangezien hoe dikker de isolatie, hoe minder koude leidingen. Om corrosie te vermijden, moet dus de correcte dauwpunttemperatuur uitgerekend worden zodat de juiste isolatie kan bepaald worden.

Hoe isolatie op een correcte manier plaatsen?

Voorgevormde isolatie of isolatie op maat gesneden?

Bij isolatie heeft u keuze voor voorgevormde isolatiebuizen of kunt u kiezen voor isolatiematten.

 • Voorgevormde isolatiebuizen:
  Voorgevormde isolatiebuizen zijn verkrijgbaar in twee versies: gesloten buizen waar u zelf de insnijding moet voorzien en ook de bijhorende lijm om ze opnieuw toe te kleven of isolatiebuizen die reeds over een insnijding beschikken en een zelfklevende lijmstrip hebben met beschermende folie. De isolatiebuizen kunnen niet alleen gebruikt worden voor rechte leidingen of bochten, maar ook voor andere onderdelen. Mits wat snijwerk en manipulatie kunnen ook t-stukken, verloopstukken en kranen geïsoleerd worden. Ophangbeugels beschikken meestal reeds over een isolerende inlage.
 • Isolatiemantel: Wanneer uitzonderlijk grote diameters, kranen, expansievaten, flenzen, warmtewisselaars en meetpunten moeten geïsoleerd worden, kunt u niet gebruik maken van de voorgevormde isolatiebuizen. Hier zullen isolatiematten moeten ingeschakeld worden. U zult de isolatie op maat moeten snijden en dat vraagt technische kennis, daar dit op een correcte manier moet gebeuren om energieverlies en condensvorming te vermijden.

Isolatie en verlijming

Het volstaat niet om de isolatie gewoon tegen elkaar te plaatsen. Deze moeten verlijmd worden met elkaar. Dit is niet gewone standaard lijm, maar productspecifieke lijm die ervoor gaan zorgen dat de verlijmde onderdelen met elkaar zullen versmelten. Om ervoor te zorgen dat er geen koudebruggen ontstaan, is het van groot belang dat deze verlijming op een correcte manier wordt uitgevoerd. Een correcte sluiting tussen twee isolerende onderdelen wordt verkregen door een goede schuim/schuim verkleving waarbij de installateur beide onderdelen stevig zal samendrukken. Een bijhorende tape kan aangebracht worden, daar waar er verlijmd is. Opgelet! Wanneer er op een slechte manier verlijmd is, zal de tape het probleem niet oplossen. De tape is een extra hulpmiddel maar de eerste verlijming moet correct zijn om een optimale isolatie te verkrijgen.

Enkele belangrijke factoren om rekening mee te houden tijdens de installatie:

 • Schakel uw installatie uit tijdens het isoleren van het circuit
 • Wacht minimum 36 uur na de verlijming om uw installatie opnieuw in te schakelen. Het is van groot belang dat de lijm volledig droog is.
 • Kuis de leiding goed af alvorens de isolatie aan te brengen.
 • De lijmvlakken moeten uniform zijn om een goede verlijming te verkrijgen. Een scherp mes bij het versnijden is aangeraden.
 • Wacht totdat de leidingen op kamertemperatuur zijn alvorens te starten met isoleren
 • Trek het isolatiemateriaal niet uit of plooi ze niet te hard. Dit kan de isolatiematten of buizen beschadigen.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close