Close

Warmtepomp kopen? Gewoon doen!

Geplaatst op: nov 13, 2020 | Auteur: Sharon De Lille

Het verwarmen van uw woning en het verkrijgen van sanitair warm water kan via hernieuwbare energie. Daarnaast kan ook elektriciteit verkregen worden op een groene manier, namelijk via photovoltaïsche panelen. Hier gaan we vandaag niet verder op in en we baseren ons enkel op de eerste twee aspecten van een woning: verwarming en sanitair warm water. Beiden kunnen verkregen worden via het gebruik van een warmtepomp al dan niet in combinatie met een boiler.

Warmtepomp kopen? Gewoon doen!

Wanneer u uw energiefacturen betaalt, is de kans vrij groot dat dit gepaard gaat met een diepe zucht. De wens om voordeliger te verwarmen en / of sanitair warm water te verkrijgen, zal elke keer groter worden. Laat het hier niet bij en zet de stap! Hervorm uw energieverbruik en profiteer van hernieuwbare energie.

Hoe werkt een warmtepomp?

Het idee van een warmtepomp is dat de energie uit de natuur wordt gehaald. Die warmte is gratis aanwezig en de warmtepomp zal die via de een koelvloeistof transporteren. De warmtebron, welke lucht, grond of water kan zijn, zet het koelmiddel om in gas. Dit gebeurt bij de verdamper. Door het feit dat een koelvloeistof reeds bij zeer lage temperatuur omgezet wordt in gas, worden warmtepompen lage temperatuur verwarming genoemd. Hierna schiet de compressor in actie. Deze zal het gas comprimeren waardoor de druk stijgt en als logisch gevolg ook de temperatuur. Deze stijgende temperatuur wordt afgegeven aan de verwarmingsinstallatie zodat deze de woning kan verwarmen. Tegelijkertijd wordt het gas opnieuw vloeibaar en zal via het expansieventiel de druk verlaagd worden. En we beginnen opnieuw met hetzelfde proces.

Wat zijn de voordelen van een warmtepomp?

Velen hebben een afwachtende houden tegenover het uiteindelijk kiezen voor een warmtepomp of warmtepompboiler omwille van de hoge aankoopprijs. Maar de vele voordelen die het met zich mee brengt, zullen velen uiteindelijk over de streep trekken.

  • Uw energieverbruik zal aanzienlijk dalen. Omwille van deze factor zullen vele fabrikanten de term “terugverdientijd” in hun brochure gebruiken. Het klopt dus dat u meer moet investeren in de aankoop van een warmtepomp, maar omdat u elke maand minder moet betalen voor uw energiefactuur kunt u al eenvoudig na twee jaar beginnen verdienen aan uw aankoop wanneer u het vergelijkt met traditionele apparaten.
  • Het groene aspect speelt ook een belangrijke rol: de keuze voor een warmtepomp is een milieuvriendelijke keuze.
  • Fossiele brandstoffen zijn nog niet aan hun einde toe, maar zullen niet oneindig beschikbaar zijn. Bij gebruik van een warmtepomp bent u hier niet meer afhankelijk van, ook niet van zijn prijsstijgingen.
  • EPB is niet meer weg te denken en een lager E-peil van uw woning is een must waarbij hernieuwbare energie een verplichte factor is. De warmtepomp speelt hier op in.
  • Zowel het franse, het vlaamse als het brusselse gewest hebben premies voorzien om de geïnteresseerden over de streep te trekken en de aankoopkost te verminderen. Informeer u hierover of bekijk onze andere posts waar we dit aspect tot in het detail bespreken.
  • Een warmtepomp heeft geen of toch zeer weinig onderhoud nodig, wat een blijven kost dus vermijdt.

Koelen met uw warmtepomp

Het feit dat velen denken dat u enkel kan verwarmen met uw warmtepomp is niet correct. U kan uw warmtepomp ook gebruiken om te koelen.

Elke keer worden de woningen beter en beter geïsoleerd. Dit wordt enerzijds geëist voor EPB, maar anderzijds is dit ook interessant om warmteverliezen zoveel mogelijk te vermijden. Uiteraard is dit zeer interessant in de winter, maar in de zomer kan dit betekenen dat de warmte in de woning blijft hangen en dat er dus koeling moet voorzien worden. Alvorens te investeren in een afzonderlijke koelingstechniek kunt u nagaan in hoeverre u hiervoor uw warmtepomp kunt inschakelen. We komen daarbij twee mogelijkheden tegen: actief koelen en passief koelen.

Het passief koelen, welke wel gunstig is voor uw EPB rapport, is enkel mogelijk bij geothermische bodem / water warmtepompen. De compressor komt niet in actie en enkel de circulatiepomp zal verwaarloosbare energie verbruiken, waardoor uw woning eigenlijk gratis wordt afgekoeld.

Actieve koeling daarentegen vraagt wel actie aan uw compressor, deze zal namelijk zijn volledige proces omdraaien. De warmte wordt uit de woning weggehaald en afgegeven aan de buitenlucht. Om ervoor te zorgen dat uw warmtepomp de nodige koeling kan verzorgen aan uw woning heeft u een actieve koelmodule nodig die de fabrikanten als extra accessoire aanbieden. Opgelet! Dit wordt afgestraft in het E-peil.

Is een warmtepomp een goede investering?

Wij antwoorden volmondig JA! Uiteraard is een warmtepomp een goede investering. Zoals we hierboven reeds hebben vermeld, ligt de investering hoger wegens een hogere aankoopprijs maar wordt dit door energiebesparing na verloop van tijd terugverdiend en kan hierna de besparing starten.

Wanneer we een warmtepomp dan ook nog eens combineren met een goed geïsoleerde woning is het sowieso optimaar. Onder isoleren begrijpen we dat uw woning algemeen goed geïsoleerd is en ook de ramen dergelijke kwaliteit hebben dat ze amper warmteverliezen kennen.

Daarnaast is de combinatie met lage temperatuur afgiftesysteem ideaal. Vloerverwarming of lage temperatuur convectoren is een combinatie die u nog meer zult doen besparen.

Zijn radiatoren dan geen goede combinatie met een warmtepomp?

Algemeen geldt de reden dat hoe lager de temperatuur van uw afgiftesysteem, hoe hoger het rendement. Traditionele radiatoren vallen niet onder lage temperatuur, daar hun aanvoertemperatuur veel hoger ligt dan hetgeen men nodig heeft om maximaal rendement te halen uit de warmtepomp. Kan u dit dan niet combineren? Dit moet bepaald worden per situatie en kijken wat het uiteindelijke rendement zal zijn.

De combinatie van warmtepomp met goede isolatie en lage temperatuur afgiftesysteem is de ideale combinatie die een hoog rendement zal geven en die ervoor zal zorgen dat de warmtepomp in principe alleen voor verwarming kan zorgen. Voldoet uw woning hier niet aan, dan kunt u uw warmtepomp combineren met een verwarmingsketel, al dan niet bestaand in uw woning, zodat deze kan bijspringen tijdens de wintermaanden daar waar de warmtepomp misschien te kort kan komen. Dit wordt ook wel hybride warmtepomp genoemd waarbij we de combinatie van traditionele energie met hernieuwbare energie gaan combineren zodat we het hele jaar door kunnen genieten van aangename temperaturen in onze woning.

Kan een warmtepomp mijn volledige woning verwarmen?

Een logische vraag op bovenstaande uitleg is meestal of we een warmtepomp kunnen inschakelen voor de volledige verwarming van onze volledige woning. Dit is zeker en vast mogelijk, maar moet uiteraard situatie per situatie bekeken worden. Bovenstaande besproken factoren, namelijk isolatiegraad en het afgiftesysteem, spelen een belangrijke rol, maar daarnaast ook een goede keuze van de warmtepomp op het vlak van vermogen en een goede afstelling mogen niet uit het oog verloren worden. Wanneer we het bovenstaande allemaal goed analyseren, dan is het perfect mogelijk om de warmtepomp als monovalente werking in te schakelen.

Mocht onze conclusie het tegenovergestelde zijn, namelijke dat een warmtepomp niet alleen kan voldoen aan onze warmtevraag kan een elektrische bijverwarming een antwoord op onze vraag geven, welke reeds inbegrepen zit in uw warmtepomp of kunnen we een verwarmingsketel inschakelen die zal bijspringen als bijverwarming wanneer de warmtepomp niet voldoende kan verwarmen, de zogenaamde hybride versie.

Kan ik mijn warmtepomp overdimensioneren?

Ja! Het is belangrijk dat u het juiste vermogen kiest voor uw warmtepomp. Enerzijds omdat een hoger vermogen ook de aankoopkost doet stijgen, maar anderzijds zult u ook een slechter rendement zien tijdens de tussenseizoenen. Wanneer er een kleine warmtevraag is, zal uw warmtepomp teveel vermogen doen laten werken waardoor de tijd tussen opstarten en uitschakelen te klein zal zijn. Dit veroorzaakt slijtage. De keuze voor een overgedimensioneerde warmtepomp zal u geld kosten.

Wat moet ik begrijpen onder COP?

Wanneer u de keuze maakt voor een warmtepomp komt onmiddellijk der term COP naar boven, welke u zal helpen om de juiste keuze te maken. COP is de verhouding tussen verbruikte energie en de geleverde energie. Wanneer u 1kWh verbruikt, hoeveel heeft de warmtepomp dan afgegeven? Het antwoord op die vraag is COP. Een warmtepomp met COP 3 geeft 3kW warmte af, maar u heeft maar 1kW verbruikt (en dus ook betaalt).

Heeft mijn warmtepomp onderhoud nodig?

Ja en neen. Als we onder onderhoud begrijpen dat er een jaarlijks verplicht onderhoud door een gespecialiseerde technikus moet uitgevoerd worden, dan is dit geen vereiste. Een warmtepomp heeft geen verbranding door een vlam zoals een traditionele verwarmingsketel, met andere woorden gaat dit de nood aan onderhoud beperken. Uiteraard moet uw buitenunit wel vrijgemaakt worden van vuiligheid, bladeren, takken zodat de verdamper goed kan blijven doorwerken. Dit zal een voordeel zijn voor het rendement. Dit onderhoud spreekt uiteraard voor zich. Daarnaast is het ook aangeraden dat u uw installatie opvolgt op het vlak van werking, sturing en het verbruik. Zulke zaken kunt u vrijwel als particulier zelf uitvoeren en zal dus gratis zijn.

Wat is het verschil tussen split en monobloc warmtepomp?

Wanneer we beide termen analyseren, split en monobloc, kunnen we eigenlijk al veel begrijpen. Onder monobloc warmtepomp verstaand we de warmtepompen die uit één geheel bestaan. Er is geen sprake van een binnen- en buitenunit, maar van één geheel die ofwel binnenshuis kan geplaatst worden of buiten uw woning. Onder split warmtepomp begrijpen we een warmtepomp dat bestaat uit een binnenunit en een buitenunit die met elkaar verbonden zijn via koelleidingen. Hier wordt toch wel de tussenkomst van een koeltechnieker gevraagd, daar deze beide units correct moet afstellen en opstarten.

Kan ik met mijn warmtepomp ook sanitair warm water voorzien?

Ja, dat kan. U kan een sanitaire boiler aansluiten op uw warmtepomp. Opgelet! Onder sanitaire boiler begrijpen we niet een traditionele elektrische boiler die u kunt aansluiten op uw traditionele verwarmingsketel. U moet kiezen voor een speciale boiler voor warmtepomp (Bijvoorbeeld Atlantic Loria Duo bestaande uit verwarming en sanitair warm water) die werkt op lage temperatuurverwarming en dus bewchikt over een groter spiraal om voldoende en op een comfortabele manier uw woning met sanitair warm water te voorzien.

U kunt ook een warmtepomptechnologie gebruiken om uw woning van sanitair warm water te voorzien als alleenstaand afzonderlijk model. In dit geval spreken we over een warmtepompboiler. De Atlantic Explorer V4 is hier een voorbeeld van.

Waarom moet ik belang hechten aan een keuze voor een modulerende warmtepomp?

Een modulerende warmtepomp beschikt over een “inverter” technologie. Dit betekent dat we het vermogen van de warmtepomp traploos gaan aanpassen tijdens het verwarmingsproces van uw woning. Uw warmtebehoefte en de aanwezige temperatuur (tussenseizoen versus barre wintermaanden) zal uw compressor harder of minder hard doen werken. Waarom volle bak uw compressor en ventilator doen werken wanneer we maar een snelle korte opwarming vragen. In zulke situaties zal uw warmtepomp zijn vermogen manipuleren zodat er niet nodeloos energie verbruikt wordt om na enkele minuten weer te stoppen daar de gewenste temperatuur reeds bereikt is. De warmtepomp zal zijn energieverbruik moduleren naargelang de gevraagde en aanwezige temperatuur om zijn maximaal rendement te behalen.

Geeft een warmtepomp geluidsoverlast?

Een warmtepomp maakt lawaai, maar dat lawaai is afhankelijk van verschillende factoren. Welk type warmtepomp gebruikt u? Hoe groot is uw buitenunit? Waar plaatst u uw buitenunit? Welk vermogen heeft uw buitenunit? Maar daarnaast zijn er ook persoonlijke factoren. Wat voor de ene persoon een zeer vervelend en storend geluid is, wordt door iemand anders amper opgemerkt en omgekeerd.

Europa heeft enkele geluidsnormen vastgelegd die de fabrikanten van warmtepompen niet mogen overschrijden. Omwille van het belang dat Europa geeft aan het respecteren van de opgelegde geluidsnorm investeren de vele fabrikanten van warmtepompen de laatste jaren in het maken van zo stil mogelijke buitenunits en compressors. Deze worden steeds verbeterd zodat men deze steeds minder gewaar wordt, zowel jij als gebruiker als uw buren.

Kunnen we een warmtepomp als stil beschouwen? Zo ver staan we nog niet. Maar dit brengt misschien wel de toekomst.

Hoe reageert een warmtepomp als het vriest?

Dit is een vraag die wij regelmatig krijgen en dat bij veel geïnteresseerden twijfel doet ontstaan. In zuidelijk gelegen landen is deze ongerustheid minder aanwezig, daar amper vriestemperaturen worden waargenomen. Maar in België en Nederland waar we enkele zeer koude wintermaanden moeten ervaren, is deze ongerustheid zeer actueel.

Wanneer uw warmtepomp correct is gekozen en u dus een onder of over dimensionering heeft op het vlak van vermogen, zal een comfortabele temperatuur kunnen gegarandeerd worden. Bijna alle fabrikanten geven dezelfde marge door als aanvaardbare temperatuur: ongeveer vanaf -15ºC tot + 35ºC, met andere woorden zelfs bij vriestemperaturen kan de warmtepomp nog steeds voldoende energie uit zijn omgeving halen om uw woning te verwarmen en /of van sanitair warm water voorzien.

Mocht uw warmtepomp toch niet voldoende kunnen presteren bij de meest extreme temperaturen dan kan een elektrische weerstand of een verwarmingsketel bijspringen om toch uw comfortvraag te beantwoorden.

Nog steeds niet overtuigd van het voordeel van een warmtepomp? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of antwoorden op uw twijfels.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close