Close

Zonnepanelen? Gebruik uw warmtepompboiler met Smart Grid Ready als thermische batterij

Geplaatst op: sep 14, 2021 | Auteur: Sharon De Lille

Wanneer we de term "terugdraaiende teller" vermelden, zullen vele gebruikers van zonnepanelen een diepe zucht slaken. Er is al voldoende geschreven over het afschaffen van de terugdraaiende teller en zijn bijhorende gevolgen. Wij willen onze tijd nuttig besteden en naar alternatieven zoeken die inspelen op het niet meer kunnen terugdraaien van uw teller. Wij stellen Smart Grid Ready van warmtepompboilers voor.

Zonnepanelen? Gebruik uw warmtepompboiler met Smart Grid Ready als thermische batterij

Nu onze digitale teller niet meer mag terugdraaien, zijn we verplicht om onze opgewekte elektriciteit te verbruiken wanneer het beschikbaar is. Zo niet, dreigen we het voordeel van onze zonnepanelen te verliezen. Maar hoe doen we dat als we eigenlijk steeds buitenshuis zijn wanneer er zon is? Een thuisbatterij kan een oplossing zijn, maar willen we zoveel investeren in een extra onderdeel van onze zonnepanelen installatie? Wij stellen u een betaalbare en comfortabele oplossing voor:

Warmtepompboiler met Smart Grid Ready als thermische batterij

Wat is Smart Grid Ready?

Warmtepompen of warmtepompboilers die beschikken over de Smart Grid Ready functie zullen inspelen op het feit of er een grote aanwezigheid is of net niet van opgewekte elektriciteit.

We kunnen Smart Grid beschouwen als een intelligent energienet. Er is een meetsysteem toegevoegd aan uw warmtepompboiler die de vraag naar energie en het aanbod ervan gaat analyseren en hierna op elkaar gaat afstemmen. Wanneer er een overschot is aan energie, bijvoorbeeld elektriciteit, dan wordt deze gebruikt zodat deze niet verloren gaat. Met "verloren gaan" bedoelen we dat deze niet aan een spotprijs terug op het net wordt gebracht. 

Aanschouw onderstaande situatie:

Opgewekte elektriciteit: gratis
Afgenomen elektriciteit: Dit kost u 0.27 euro.
Teruggegeven elektriciteit op het net: U wordt hiervoor betaald 0.02 euro.

Wat houdt dit in? Wanneer u overdag bij aanwezige zon energie opgewekt heeft, zou u deze op dat moment gratis kunnen gebruiken. De elektriciteit die u op dat moment verbruikt, kost u niets op uw elektriciteitsfactuur. Helaas, u bent aan het werk en u bent niet aanwezig om deze energie volledig te kunnen gebruiken. Indien u geen oplossing hiervoor voorziet, dan wordt de opgewekte energie terug op het net gebracht. De elektriciteitsmaatschappij zal u hiervoor 2 cent betalen per kW. Wanneer u 's avonds thuis komt en er dus geen aanwezige zon meer is, kunt u geen gebruik maken van opgewekte elektriciteit en moet u deze afnemen van het net aan de prijs van 0.27 cent. Wij horen u als eigenaar van zonnepanelen opnieuw zuchten en met reden!

De investering in een dure huisbatterij is voor velen geen optie, maar dit is geen reden om u zomaar bij het nieuwe fenomeen van "verloren" opgewekte elektriciteit neer te leggen. Investeer in hernieuwbare energie zoals een warmtepompboiler die beschikt over Smart Grid Ready waardoor u geen huisbatterij heeft die elektriciteit zal opslaan, maar een thermische batterij die de opgewekte energie die u niet verbruikt zal opslaan in de vorm van sanitair warm water.

Smart Grid Ready funtie uitgelegd met een voorbeeld

U stelt de temperatuur van uw sanitair warm water in op 45 graden celsius. Wanneer uw warmtepompboiler beschikt over Smart Grid Ready zal hij, wanneer hij overtollig en ongebruikt opgewekte elektriciteit detecteert, de temperatuur van uw sanitair warm water bijvoorbeeld tot 65 graden celsius brengen. Dit zijn 20 graden celsius aan opgewekte ongebruikte stroom bewaard in warm water als thermische batterij. Die extra 20 graden kunnen ervoor zorgen dat u dus langer met het warm water zult toekomen en u dus de dag erna geen betaalde stroom moet gebruiken om te beschikken over sanitair warm water.

Welke warmtepompboiler heeft Smart Grid Ready?

Waarom de keuze voor een warmtepompboiler interessant is, hebben we in het verleden reeds voldoende uitgelegd. Kort samengevat is de keuze voor hernieuwbare energie enerzijds positief voor uw energiefactuur, maar anderzijds ook een duurzame en milieubewuste keuze. Wanneer u een warmtepompboiler daarnaast ook nog voorziet van enerzijds een aansluiting aan thermische zonnepanelen, dit wil zeggen zonnepanelen die over water beschikken en die dit water naar uw warmtepompboiler brengen, maar anderzijds ook over een aansluiting op uw fotovoltaïsche zonnepanelen, dan maakt u een perfecte keuze die heel wat besparing met zich zal meebrengen en daarnaast ook een antwoord geeft op uw probleem van het niet meer beschikken over een terugdraaiende teller.

De keuze voor dergelijke warmtepompboilers kunnen we als uiterst slim beschouwen:

  • Bij momenten waarop het opwekken van elektriciteit een piek heeft, maar niet afgenomen kan worden, kan de warmtepompboiler zo ingesteld worden dat hij extra zal werken en uw sanitair warm water zal beginnen opwarmen of extra zal verwarmen zodat het dienst zal doen als een thermische batterij maar dan in de vorm van warm water. Op die manier kunt u wanneer u wel aanwezig bent, genieten van gratis verwarmd warm water dat door de hogere temperatuur langer zal meegaan dan wanneer u standvastig zou vasthouden aan uw verwarmingsschema. 
  • In een vorig artikel hebben gesproken over het aankomend capaciteitstarief waarbij de prijs van de elektriciteit hoger zal liggen wanneer meerdere apparaten tegelijk zullen verbruiken en dus een piek zullen veroorzaken. Wanneer u uw warmtepompboiler dus zo kan instellen dat hij de opgewekte elektriciteit zal gebruiken wanneer deze aanwezig is, worden een gelijktijdig verbruik vermeden en vermijdt u dus ook extra kosten wanneer het capaciteitstarief zal toegepast worden.

De Atlantic Explorer V4 warmtepompboiler heeft de functie Smart Grid Ready die ervoor zorgt dat u de overschot aan stroom kunt inzetten in uw woning op een slimme en besparende manier zodat u kunt inspelen op dit overschot om zo later op de dag betalend verbruik kunt vermijden. De Atlantic Explorer warmtepompboiler kan dus dienst doen als een thermische batterij in de vorm van sanitair warm water.

Opmerkingen (0)

Geen opmerkingen

Close