Close

Bij Esanico maken we onderscheid tussen:

  • Stockproduct: Ja
  • Stockproduct: Neen. Opgelet, geen retour mogelijk!

Als klant heeft u 14 kalenderdagen (na levering van uw bestelling) tijd om te beslissen of u al dan niet het product wenst terug te geven. Dit geldt voor artikelen die gelabeld zijn als stockproduct.
De klant dient echter de verzendkosten te dragen voor het terugsturen van het (de) artikel(en).

Wenst u een artikel te kopen dat geen stockproduct is?
Na het doorgeven van de bestelling kan deze niet meer geannuleerd worden en de artikelen kunnen niet teruggegeven noch omgeruild worden na levering.

Volgens artikel 3 van de Algemene voorwaarden:

HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten (B2C). Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen (B2B).

De consument heeft het recht aan Esanico mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete of opgave van motief, dit steeds binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u eerst per mail of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, 9170 Sint-Pauwels, België, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken.

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht stuurt Esanico een bevestigingsmail met bijhorende instructies (retouradres, referentie, openingsuren, …). Het niet eerst schriftelijk melden van de uitoefening van het herroepingsrecht of het niet afwachten van de noodzakelijke instructies door Esanico kunnen wij geen correcte afhandeling van de retourprocedure garanderen.

De consument dient de goederen niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur onder verantwoordelijkheid van de consument terug te sturen naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, 9170 Sint-Pauwels, België. De consument dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het(de) artikel(en). De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor het transport dat gebruikt wordt om de goederen retour te zenden. Esanico kan nooit verantwoordelijk geacht worden voor eventueel verlies of schade tijdens het door de consument georganiseerde transport.

De consument kan de goederen ook zelf terugbrengen naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, 9170 Sint-Pauwels, België of naar een ander door Esanico doorgegeven adres.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan Esanico hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het goed.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal é-sano bv de betaalde sommen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde waardevermindering) terugstorten via de betaalmethode die de klant gebruikte voor zijn aankoop. Er wordt echter geen cash geld teruggegeven.

Uitzonderingen

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden en hebben dus geen herroepingsrecht:

  •        Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen
  •        Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
  •        Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend)
  •        Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden
  •        Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen
  •        Op maat gemaakte of speciaal voor de klant bestelde artikelen die niet tot ons stockgamma behoren

De consument wordt voor de verkoopovereenkomst steeds op de hoogte gebracht wanneer het herroepingsrecht niet geldt.


Close