Close

Bij Esanico maken we onderscheid tussen:

  • Stockproduct: Ja
  • Stockproduct: Neen. Opgelet, geen retour mogelijk!

Als klant heeft u 14 kalenderdagen (na levering van uw bestelling) tijd om te beslissen of u al dan niet het product wenst terug te geven. Dit geldt voor artikelen die gelabeld zijn als stockproduct.
De klant dient echter de verzendkosten te dragen voor het terugsturen van het (de) artikel(en).

Wenst u een artikel te kopen dat geen stockproduct is?
Na het doorgeven van de bestelling kan deze niet meer geannuleerd worden en de artikelen kunnen niet teruggegeven noch omgeruild worden na levering.

Volgens artikel 3 van de Algemene voorwaarden:

HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u per mail of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, B-9170 Sint-Pauwels, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken.

De consument dient de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon terug te sturen onder verantwoordelijkheid van de consument naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, B-9170 Sint-Pauwels. De consument dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het(de) artikel(en).

De consument kan de goederen ook zelf terug brengen naar Esano bvba - Esanico Potterstraat 167, B-9170 Sint-Pauwels.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Esano bvba de betaalde sommen terugstorten. Vermeld uw banknummer in een mail naar contact@esanico.be.

Uitzonderingen:

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

• Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen
• Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
• Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend)
• Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden
• Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen
• Op maat gemaakte of speciaal voor de klant bestelde artikelen die niet tot ons stockgamma behoren


Close