Close

Hernieuwbare energie 

Subcategorieën

  • Warmtepompen
  • Warmtepompboilers
  • Veiligheidsgroepen

    Wanneer het water van een voorraadboiler op gas of een elektrische boiler opwarmt, ontstaat er een verhoogde druk. Wanneer er een eventuele overdruk zou ontstaan, wordt deze afgelaten via de veiligheidsgroep. Omwille van het gevaar voor overdruk, is het plaatsen van een veiligheidsgroep dus verplicht. Het druppen van water langs de veiligheidsgroep is dus een logisch effect, maar kan vermeden worden door het plaatsen van een sanitair expansievat.

    De veiligheidsgroep wordt altijd geplaatst op de koudwatertoevoer waardoor deze ook kan dienen als afsluitkraan voor deze toevoer van koud water. Daarnaast heeft een veiligheidsventiel ook nut als terugslagklep op te vermijden dat het water terug in de waterleiding stroomt.

Steeds meer mensen staan bewust stil bij hun energiegebruik. Fosiele brandstoffen zijn enerzijds niet oneindig en daarnaast hebben zij een zware impact op het milieu en onze gezondheid. Omwille van die reden wordt hernieuwbare energie steeds populairder.

Indien u groene energie wenst, kan u zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of warmtepompboilers installeren.

MERKEN

Atlantic - Bulex - Vaillant - Stiebel Eltron - Ariston - Junkers

Close