Close

Veiligheidsgroepen 

1 - 7 van de 7 producten.
1 - 7 van de 7 producten.

Wanneer het water van een voorraadboiler op gas of een elektrische boiler opwarmt, ontstaat er een verhoogde druk. Wanneer er een eventuele overdruk zou ontstaan, wordt deze afgelaten via de veiligheidsgroep. Omwille van het gevaar voor overdruk, is het plaatsen van een veiligheidsgroep dus verplicht. Het druppen van water langs de veiligheidsgroep is dus een logisch effect, maar kan vermeden worden door het plaatsen van een sanitair expansievat.

De veiligheidsgroep wordt altijd geplaatst op de koudwatertoevoer waardoor deze ook kan dienen als afsluitkraan voor deze toevoer van koud water. Daarnaast heeft een veiligheidsventiel ook nut als terugslagklep op te vermijden dat het water terug in de waterleiding stroomt.

Close