Close

Fabrikanten

   Duco

  Eenmaal wanneer u overtuigd bent van het nut van ventileren geven wij u één oplossing: Duco ventilatie.

  Het ontbreken van ventilatie van uw woning en een ongezond binnenklimaat als logisch gevolg kunnen een heleboel nadelen veroorzaken: duizeligheid, oogirritaties, gebrek aan concentratie, hoofdpijn, ... Daarom is ventileren dé boodschap en dan kan Duco ventilatie een goede partner zijn voor u.

  Er zijn geen producten van dit merk beschikbaar.

  Duco: hét antwoord op ventilatie in uw woning


  Wanneer u van plant bent om uw verouderde woning grondig te renoveren of staat u op het punt om een nieuwbouwproject te starten, dan zult u wel gehoord hebben dat er wetgeving bestaat rond ventilatie. Om boetes opgelegd door deVlaams Energieagentschap te vermijden moet u zich aan de wettelijke normen rond ventilatie houden. De wetgeving rondom ventilatie valt samen met die van energiebesparing en zijn vastgelegd in de EPB. EPB betekent Energie, Prestatie en Binnenklimaat. In 2020 wordt een E-peil van E35 geëist, vanaf 2021 zal dit E30 zijn. Duco, één van de belangrijkste spelers op de Europese markt van ventilatie, speelt hier op in.


  Duco biedt een ruim gamma aan van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen. Hierdoor wordt een gezond binnenklimaat met zuivere lucht gegarandeerd. Wanneer u basisventilatie met mechanische afvoer combineert en daarnaast ook een zonnewering en intensieve ventilatie van Duco toepast, zal u een ideale kwaliteit van de lucht bekomen in uw woning. Lees onze blog over het belang van ventileren voor meer informatie!


  Duco ventilatiesystemen


  Duco ventilatiesysteem C


  Binnen het ventilatiesysteem C biedt Duco twee componenten aan: DucoBox Silent en DucoBos Focus. De ene wordt aanzien als de stilste unit van Duco, de andere als de slimste binnen c-unit binnen het gamma van Duco. Beide ventilatie-uniets zijn afzuigventilatoren van Duco welke een ideaal binnenklimaat in uw woning en dus elke ruimte zullen garanderen. De vochtige lucht of de vervuilde lucht zal door de Duco afvoerventilator afgezogen worden om uit uw woning te verwijderen. Door de bekomen onderdruk zal de plaats die beschikbaar geworden is in uw woning na het afzuigen door de Duco ventilatie-unit opgevuld worden door versie zuurstofrijke lucht. 


  Wat begrijpen we onder een ventilatie-unit binnen  het ventilatiesysteem C van Duco?


  De afvoerventilatoren van Duco, zowel de DucoBox Silent Connect als de DucoBox Focus, kunnen aanzien worden als de "master" van uw ventilatiesysteem waarop u al uw struringscomponenten van Duco kunt aansluiten. De struringscomponenten van Duco die u aansluit op uw ventilatie-unit zijn:  • Duco regelkleppen: Deze Duco regelkleppen staan in voor de afvoer van vervuilde lucht of/en vochtige lucht. Het voordeel van de Duco regelklep is het feit dat dit steeds in de juiste ruimte, op de juiste moment en de juiste hoeveelheid onzuiver lucht afvoert. Er bestaan drie soorten Duco regelkleppen: met vochtsensor, met CO2-sensor of een sensorless regelklep voor diverse toepassingen.

  • Duco boxsensoren: In tegenstelling tot de ruimtesensoren, welke metingen uitvoeren in de ruimtes zelf, meten boxsensoren de vocht en de CO2 in de kanalen. Aan de hand van deze metingen zullen ze de Duco ventilatie-unit geleiden in zijn functies. Deze boxsensoren van Duco worden direct aangesloten op de printplaat van de Duco afvoerventilator.


  Wat is het verschil tussen de DucoBox Silent Connect en de DucoBox Focus?


  We kunnen de DucoBox Silent Connect beschouwen als de standaard versie van de afvoerboxen en de DucoBox Focus als een uitgebreidde versie. Daarnaast kunnen we nog andere verschillen onderscheiden.  • DucoBox Silent Connect:

   • Zoals zijn naam reeds doet vermoeden, werkt deze afvoerunit vooral rond akoestische luxe. U zult kunnen genieten van een stille nachtrust, daar de Duco Unit een minimaal geluidsvermogen heeft. Het gaat hier om minder dan 27 dB(A) in leefzones.

   • De DucoBox Silent Connect werkt via centrale extractie. Dit betekent dat het niet werkt met regelkleppen en dus ook niet lokaal zal afzuigen. U heeft de keuze tussen boxsensoren of ruimtesensoren die de CO2 en/of het vochtniveau zullen meten. Aan de hand van die metingen zal de afvoerunit van Duco beginnen of stoppen met ventileren. Aangezien het hier gaat over een centrale extractie en er dus niet per zone lokaal kleppen en sensoren moeten geïnstalleerd worden is deze DucoBox ideaal voor renovaties.  • DucoBox Focus:

   • In tegenstelling tot de DucoBox Silent Connect is de DucoBox Focus een lokale extractie die in 7 zones lokaal zal afzuigen en zelfs kan uitgebreid worden tot 11 zones, dit dankzij een extra verdeelstuk met twee regelkleppen. De afvoerunit werkt dus met regelkleppen die ervoor zal zorgen dat de vervuilde/vochtige lucht per lokaal zal gedetecteerd worden om zo af te zuigen en de lucht te vernieuwen. Met andere woorden deze Duco afvoerunit zal enkel daar waar nodig, op de correcte moment de nodige vervuilde lucht afzuigen en de juiste hoeveelheid. Deze slimme ventilatie zorgt voor een maximaal rendement!

   • De DucoBox Focus beschikt over hetzelfde akoestische comfort als de DucoBox Silent Connect.
  Het belangrijkste verschil tussen beide afvoerunits van Duco is hoe de extractie gebeurd. De DucoBox Silent Connect doet dit centraal en zal dus enkel met sensoren werken. De DucoBox Focus doet dit lokaal en zal dus met regelkleppen werken.


  Hoe moet ik mijn Duco ventilatie systeem samenstellen?


  Enerzijds heeft u de afvoerunit of DucoBox, welke hierboven beschreven staan: DucoBox Focus en DucoBox Silent Connect. Afhankelijk van het project, uw budget en de mogelijkheden zult u eerder voor de ene DucoBox kiezen dan voor de andere. Daarnaast moet u daaraan een basispakket toevoegen, afhankelijk van de gekozen DucoBox. Uiteraard kunt u ook alle componenten afzonderlijk kiezen en aanschaffen. Dit is vooral handig wanneer u een complexe situatie heeft of wanneer geen enkel basispakket volledig aansluit aan uw gewenst ventilatiesysteem. Maar wanneer u gekozen heeft voor een bepaalde DucoBox heeft u de keuze tussen verschillende basispaketten die uw ventilatiesysteem compleet zullen maken.


  De mogelijke basispakket zijn:  • DucoBox Silent Connect:

   • Basispakket Duco Reno System

   • Basispakket Duco Tronic System  • DucoBox Focus:

   • Basispakket Duco Comfort Plus System

   • Basispakket Duco Tronic Plus System

   • Basispakket Duco Comfort Plus System met afvoer in de slaapkamers

   • Basispakketten zijn zowel in de standaard versie als in de connect versie beschikbaar. Het Connect basispakket beschikt over een communication print.
  Wij herhalen nogmaals: U kunt elk basispakket aanvullen met extra aan te schaffen afzonderlijke componenten zoals regelkleppen om vocht en CO2 te meten of met boxsensoren die ook CO2 als vocht meten. U kunt dus uw basispakket aanvullen of zelf samenstellen.


  Bovenstaande componenten, namelijk de DucoBox en het basispakket, zullen behoren tot het door u gekozen ventilatiesysteem binnen Duco ventilatiesysteem C. Duco heeft binnen ventilatiesysteem C vier mogelijkheden.


  Duco Reno System en Duco Tronic System


  Dit is een budgetvriendelijk en compact ventilatiesysteem die compatibel is met de DucoBox Silent Connect. Dit ventilatiesysteem is ideaal voor renovatieprojecten, daar het gaat over een eenvoudige installatie die geen bekabeling nodig heeft naar de afzonderlijke lokalen. Dit ventilatiesysteem (Systeem C van Duco) werkt op basis van metingen door geïntegreerde boxsensoren die CO2 en vocht zullen meten en aan de hand van die metingen de DucoBox zullen aansturen. De metingen gebeuren met sensoren in de DucoBox zelf en niet in de desbetreffende lokalen waar er afvoer nodig is.


  Duco Comfort Plus System en Duco Tronic Plus System


  Dit ventilatiesysteem van Duco behoort opnieuw tot het C-systeem en is geschikt voor zowel nieuwbouw als grote renovatieprojecten. In tegenstelling tot het bovenstaand ventilatiesysteem van Duco werkt de afvoer lokaal en niet centraal. Dit ventilatiesysteem is enkel compatibel met de DucoBox Focus, een zonale ventilatiebox, die vervuilde lucht zal afvoeren tot in 7 lokalen en uitbreidbaar is tot 11 lokalen. Het werkt met regelkleppen die het vochtgehalte en CO2gehalte zullen meten. Elke ruimte wordt afzonderlijk geanalyseerd en via regelkleppen wordt er dus in de desbetreffende ruimte de gecontamineerde lucht afgevoerd.


  Wanneer we het hebben over luchtafvoer en luchttoevoer moeten we een andere opdeling maken. De afvoer kun je opsplitsen zoals hierboven, daar de DucoBox instaat voor de lucht met slechte kwaliteit. U heeft de keuze tussen de DucoBox Silent Connect met een algemene afvoer en de DucoBox Focus met de lokale (tot 7 of zelfs 11 zones) afvoer. De toever is een andere manier.   • Natuurlijk via zelfregelende roosters (Manuele roosters die zorgen voor de toevoer van verse lucht)

  • Via elektronisch gestuurde ventilatieroosters voor de toevoer van verse lucht


  Het Tronic systeem werkt via elektronisch gestuurde ventilatieroosters, de andere werken via natuurlijke aanvoer van verse lucht.


  Om bovenstaande beter te begrijpen moeten we een belangrijk aspect van een C-ventilatiesysteem begrijpen en hierbij is het dus belangrijk het verschil te weten tussen de verschillende ventilatiesystemen:  • Ventilatiesysteem A: Natuurlijke manier van ventileren. Zowel de aanvoer als de afvoer van lucht gebeurt op een natuurlijke manier via roosters. Uiteraard kan een goede luchtkwaliteit in de woning nooit gegarandeerd worden.

  • Ventilatiesysteem B: Natuurlijke afvoer van de vervuilde lucht en een mechanische toevoer van de verse lucht. Bij dit systeem wordt er met de druk binnen uw woning gespeeld. Een woning, een ruimte, heeft steeds een drukgehalte welke steeds in evenwicht is en altijd bij onevenwicht zijn dynamiek zal wijzigen om terug tot zijn evenwicht te kunnen komen. Hier speelt het ventilatiesysteem B op in. Er wordt verse lucht in de woning geduwd, de woning komt in overdruk en zal dus lucht wegduwen om terug het evenwicht te bereiken. Uiteraard is dit niet meer een gebruikelijke manier van ventileren, daar het ook geen optimale luchtkwaliteit kan garanderen.

  • Ventilatiesysteem C: Dit ventilatiesysteem werkt omgekeerd dan het ventilatiesysteem B. Opnieuw zal het inspelen om de druk binnen uw woning, maar in plaats van de werken via overdruk, zal het werken via onderdruk. De mechanische afvoer van de vervuilde lucht zal uit uw woning getrokken worden waardoor uw woning in onderdruk komt te staan. Er wordt opnieuw naar evenwicht gezocht en via roosters zal er dus verse lucht in de woning gezogen worden. Aangezien de vervuilde lucht uit de woning getrokken wordt, ben je er dus van verzekerd dat deze weg is en kan er dus een goede luchtkwaliteit gegarandeerd worden.

  • Ventilatiesysteem C+: Deze manier van ventileren is gelijk zoals het ventilatiesysteem C, maar in plaats van steeds te blijven ventileren, werkt de plus-versie op een vraaggestuurde manier, wat energiebewuster is.

  • Ventilatiesysteem D: We hebben altijd een component van luchtafvoer of -toevoer natuurlijk gehad en de andere mechanisch. Het ventilatiesysteem D werkt zowel bij luchtafvoer als bij luchttoever mechanisch. Hierdoor is het de beste manier van ventileren en het meest gebruikte, daar het een optimale luchtkwaliteit ten allen tijde kan garanderen.

  • Ventilatiesysteem E: Het neusje van de zalm, hét ventilatiesysteem met alles er op en er aan, full option! Mechanische afvoer en toevoer van lucht en op een vraaggestuurde manier: maw, perfecte luchtkwaliteit op de meest energiebewuste manier!


  Wanneer we verdergaan op het bovenstaande met de natuurlijke toevoer van verse lucht op de elektronische besturing van de ventilatieroosters binnen het ventilatiesysteem C, is de Duco Tronic Plus system een ideale oplossing. U werkt met een lokale afvoer van lucht, bestuurd en gemeten via regelklep per lokaal. Hiernaast worden de luchttoevoer ook elektronisch en vraaggestuurd geregeld. De Duco Tronic System Plus is energiebewust en gebruiksvriendelijk.


  Duco ventilatiesysteem D


  Zoals hierboven reeds uitgelegd, is het belangrijkste verschil tussen ventilatiesysteem C en ventilatiesysteem D dat bij ventilatiesysteem zowel de luchttoevoer als de luchtafvoer mechanisch gebeurt. De perfecte luchtkwaliteit wordt steeds gegarandeerd. 


  De Duco Energy system behoort tot ventilatie systeem D. U heeft de keuze tussen twee modellen:  • Duco Energy Comfort

  • Duco Energy Premium


  Wat is het verschil tussen Duco Energy Comfort en Duco Energy Premium binnen het ventilatiesysteem D?


  Duco Energy Comfort  De Duco Energy Comfort system is een Duco ventilatiesysteem volgens ventilatiesysteem D voor balansventilatie waarbij er warmterecuperatie wordt toegpast. Het werkt via een mechanische toevoer en afvoer van lucht waarbij de warmte van de luchtafvoer wordt gebruikt om de verse lucht die toegevoerd wordt, op te warmen. De DucoBox Energy Comfort is in te stellen tot 325m3/h en heeft een softwarematige oplossing voor de instelling van de uitwisseling links/rechts. De DucoBox Energy Comfort wordt gestuurd door metingen van CO2 en vochtgehalte in de lucht en daarnaast ook op basis van tijd waardoor er enkel geventileerd zal worden waar en wanneer het echt nodig is. Hierdoor is deze DucoBox energiezuinig.


  Daarnaast kunnen we het ook beschouwen als een gebruiksvriendelijk toestel, daar het zeer eenvoudig te installeren is:  • Het is een zeer licht toestel, daar het maar enkel 21 kg weegt en dus perfect door één persoon kan geïnstalleerd worden.

  • Dankzij zijn compacte afmetingen kan de DucoBox Energy Comfort in kleine ruimtes geïnstalleerd worden.

  • Wanneer er gelijkaardige instellingen moeten ingevoerd worden zoals naburige DucoBoxen kan die via de kopieerfuntie overgenomen worden.


  Duco Energy Premium  Het grote verschil tussen de Duco Energy Premium en de Duco Energy Comfort is de mogelijkheid tot 2-zone regeling. De Premium versie heeft deze mogelijkheid. Opnieuw wordt er aan warmterecuperatie gedaan waarbij de versie toevoerlucht wordt opgewarmd door de warmte van de vervuilde afgevoerde lucht van binnen de woning. De Premium versie behoort ook tot ventilatiesysteem D waarbij zowel de toevoer als de afvoer mechanisch is.


  De Duco Energy Premium is een zeer interessante oplossing voor ventilatie binnen uw woning:  • Uiterst stil toestel!

  • 2-zonesturing: Hierbij wordt uw woning onderverdeeld in zones, dag-en nachtzone. Via sensoren wordt er waargenomen waar de bewoner zich voortbeweegt en hierdoor wordt er automatisch bepaald waar, hoeveel en wanneer er geventileerd moet worden. Beide zones worden via afzonderlijke kleppen die ingebouwd zijn, aangestuurd. Hierdoor wordt een optimaal energetisch rendement bereikt!

  • AUTO-inregeling: via een automatische inregeling wordt er 50% op uw installatietijd bespaard.


  Er bestaan verschillende varianten:  • Maximaal debiet: 325m3/h of 400m3/h

  • Linkse en rechtse variant: Linkse versie met schuine zijde links en rechtse versie met schuine zijde rechts. Op de schuine zijde wordt de kanalen voor afvoer en toevoer van lucht naar de woning geconnecteerd.

  • 1 of 2 zoneregeling

  • Standaard versie (S) of met heater (H)


  Duco ventilatiesysteem C met warmteterugwinning


  Dit Duco ventilatiesysteem behoort tot ventilatiesysteem C maar wordt gecombineerd met warmteopwekking. De DucoBox Eco behoort tot deze categorie en kan u beschouwen als een ventilatiewarmtepomp.


  Hoe werkt de ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco?


  De DucoBox Eco is een ventilatiewarmtepomp die de afgevoerde lucht binnen het ventilatiesysteem zal gebruiken als warmtebron om dienst te doen voor de centrale verwarming en de opwarming van uw sanitair warm water. Hierdoor wordt er dus het hele jaar door aan warmteterugwinning gedaan. De energie wordt enerzijds gehaald uit de afvoer van ventilatielucht en extra door de energie gehaald uit de buitenlucht. Kortom het toestel werkt volgens het warmtepompprincipe.


  De maximale afvoer is tot 600m3/h, waarbij dit het totaal is inclusief de buitenlucht. De afvoer van de binnenlucht heeft een maximum van 400m3/h.


  Ook de DucoBox Eco is verkrijgbaar in 2-zoneregeling, bestaande uit dag- en nachtzone.


   


   

  Close